Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Neste prosjekt

Stavanger Konserthus

Se alle bilder

Det nye byrommet skal være et fleksibelt område for store utendørs konserter og en attraktiv bydelspark for beboerne i området.

Prosjektert uteareal er på cirka 10 000m2 bearbeidede flater og er delt inn i områder av ulik karakter.

Infrastruktur med promenade, festplass/adkomst og amfi med tilhørende park. Som et stilisert skålformet landskap ligger betongamfiet ned fra omkringliggende veier mot festplassen av granitt. Amfiet er formet med treavdekkede sittetrinn, trapper og ramper for opphold, aktivitet og bevegelse. Amfiets øvre deler er grønt og frodig med store vegetasjonsfelt avgrenset av kanter og flater i betong og granitt.

Mot fjorden går uteområdet direkte over i havnefronten med et treamfi som gir nærhet til vannet i en ny vik. Blå promenade sikrer gode gangforbindelser. Store deler av anlegget ligger over komplekse underliggende konstruksjoner.

Artikkel på bygg.no

  • Byggherre: Nytt Konserthus Stavanger IKS
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2012
  • Fagområde:
  • Areal: 10 000m2
  • Landskapsarkitekt: Marianne Thomassen, og
    Sundt & Thomassen AS v/Willy Thomassen, Helene Mykleby og Knut Andreas Øyvang
  • Foto/illustrasjoner: Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Ratio arkitekter AS
  • Utførende: TS Maskin AS