Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Om oss

Vi skaper vakre og funksjonelle uterom!

LANDSKAPERIET as, landskapsarkitekter MNLA, utfører alle typer landskapsfaglige oppdrag fra analyse, plan og prosjektering til byggeoppfølging.


Våre oppdrag spenner over hele bredden i faget. Vi jobber med store offentlige prosjekter innenfor byforming, skole, barnehage og park. Vi utfører planarbeid, større boligprosjekter og mindre gårdsrom. Kontoret har rammeavtaler for landskapsfaglig prosjektering med Statsbygg, Undervisningsbygg og flere kommuner.

LANDSKAPERIET har et stort engasjement når det gjelder vakker og funksjonell design, riktig bruk av vegetasjon, gode anleggstekniske løsninger og miljø.

I alle prosjekter er vårt fokus å forstå visjoner, behov og rammebetingelser hos oppdragsgiver.

LANDSKAPERIET eies og drives av Marianne Thomassen, Christina Krohn Skjæveland og Mona Kittelsen Røberg, alle landskapsarkitekter MNLA, som har lang fartstid og allsidig kompetanse innen faget. Til sammen er vi 10 ansatte landskapsarkitekter på kontoret.

Landskaperiet er et fagspesifikt og selvstendig landskapsarkitektkontor som legger vekt på godt samarbeid med mange ulike arkitekter, rådgivende ingeniører og anleggsgartnere.

Landskaperiet har sentral godkjenning for prosjektering av utearealer og landskapsutforming (klasse 3) og som ansvarlig søker for alle typer tiltak (klasse 2). Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene.

Menneskene formes av landskapet som omgir dem!

Marianne Thomassen
(NLH 1999. Partner og daglig leder)

m: 97 18 16 74
mt@landskaperiet.no

Les mer

Marianne Thomassen

Etter 15 år i bransjen har Marianne solid erfaring som landskapsarkitekt og prosjektleder. Hun har særlig god kompetanse på analyse, detaljprosjektering og prosjektledelse, innen byrom, skole, bolig og omsorgsboliger med sansehager.

Marianne er en sterk konseptutvikler og har spisskompetanse innen:

 • Form, design og funksjonalitet
 • Detaljprosjektering
 • Beskrivelser etter NS 3420
 • Anleggsteknikk og vegetasjonsbruk
 • Eldre og vernet bebyggelse
 • Byggeoppfølging

Utvalgte prosjekter
Stavanger Konserthus, Spikkestad torg, Eikertun sykehjem og sansehage, Blaker bo og omsorgssenter med sansehage, Uranienborg skole og flerbrukshall, Nordstrand skole, fornyelse av gågaten i Drammen, Skjøtselsplan for Villa Grande(vernestatus), byromsanalyser Oslo sentrum, Sundvolden Hotel og flere boligprosjekter i Osloområdet.

Mona Kittelsen Røberg
(NLH 1995. Partner)

m: 97 70 61 81
mkr@landskaperiet.no

Les mer

Mona Kittelsen Røberg

Over 20 års fartstid som landskapsarkitekt har gitt Mona bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Som tidligere seniorarkitekt for byutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo har hun grundig erfaring med stedsutvikling og reguleringsplan, prosjektledelse og medvirkningsprosesser.

Mona har, i tillegg til stedsutviklings- og reguleringskompetanse, spesielt god kunnskap når det gjelder  prosjektering av:

 • Byrom ,plasser og torg
 • Boligområder
 • Skoler
 • Barnehager
 • Sansehager
 • Turveier og bekkeløp

Utvalgte prosjekter
Områderegulering for Myrvoll stasjon og detaljregulering for Ekornrud skogbyen i Oppegård. Samisk videregående skole i Kautokeino, Tullinløkka og Schouskvartalet i Trondheimsveien 2 i Oslo, ungdomsskolen «Fryd 48″ på Løren, rådhusplassen «Trekanten» i Årnes og en rekke skole-, barnehage og boligprosjekter i Oslo og omegn.

Christina Krohn Skjæveland
(UMB 2005. Partner)

m: 90 20 98 40
cks@landskaperiet.no

Les mer

Christina Krohn Skjæveland

Christina jobber med utvikling av byrom, skoleprosjekter, representasjonsanlegg for hotell og næringsbygg, store og små boligprosjekter og omsorgsboliger.

Etter mange år som prosjektleder og prosjekterende landskapsarkitekt har hun opparbeidet seg en svært allsidig erfaring.

Christina har spesiell kompetanse innen:

 •  Skole og barnehage
 •  Boligprosjekter
 •  Lokal overvannshåndtering
 •  Utearealer på dekke
 •  Vegetasjonsbruk
 •  Anleggsteknikk
 •  Offentlige anskaffelser
 •  Skjøtsel

Utvalgte prosjekter
Ytre Enebakk skole, Blindern videregående skole, Munkerud skole, Hauketo Skole, Bråtejordet, Tristilbakken barnehage. Sundvolden Hotel, byromsprosjekter som Teaterplassen Schweigaardsgate 16, og rehabilitering av Schous plass. Skjøtselsplaner og oppfølging av Statsbyggs sentrale anlegg i Oslo, Friggveien omsorgsboliger i Sørum, Observatoriet ved Universitetet i Oslo, boligprosjekter som Gartnerløkka og Gartnerkvartalet.

Kamil Jerzyk
(WUEL 2009)

m: 412 27 812
kj@landskaperiet.no

Les mer

Kamil Jerzyk

Kamil har vært ansatt hos Landskaperiet siden 2012, og har utviklet god kompetanse og erfaring på skolegårder, uteareal tilknyttet barnehager og boligprosjekter.

Kamil er utdannet landskapsarkitekt og har en sterk formsans. Han har opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse når det gjelder prosjektering i BIM og 3D illustrasjoner.

Utvalgte prosjekter
Manglerud skole, Nordstrand skole, Uranienborg skole, Blindern videregående skole, Bråtejordet barnehage, Samisk videregående skole i Kautokeino, Eikertun sykehjem og sansehage samt boligprosjekter som Gartnerløkka, Årvolltoppen, Elvelunden og Gartnerkvartalet.

Anna Goraj
(WPUoT 2011)

m: 966 78 774
ag@landskaperiet.no

Les mer

Anna Goraj

Anna er landskapsarkitekt med stor kreativitet og evne til formgivning. Hun har vært ansatt siden 2014 og har bidratt aktivt i utvikling av flere prosjekter. Anna har god teknisk forståelse og har tidligere arbeidserfaring fra Cowi i Kongsberg.

Utvalgte prosjekter
Blaker bo og omsorgssenter med sansehager, Ytre Enebakk skole, Munkerud skole, Jong skole, Bråtejordet barnehage, Espira barnehager ved Gartnerløkka, Nybyen, Krydderhagen og Tristilbakken.

Kine-Marita Moi
(NMBU 2016)

m: 97 00 89 91
km@landskaperiet.no

Les mer

Kine-Marita Moi

Kine-Marita Moi er landskapsarkitekt utdannet fra NMBU, med bakgrunn som interiørarkitekt. Hun har vært ansatt siden 2016 og styrker teamet med sin sterke formsans og øyne for detaljer.

Utvalgte prosjekter
Boligutvikling på Ulven, BIM prosjekt Friggvegen, Gartnerkvartalet, Espira barnehage Nybyen, og Blaker bo og omsorgssenter

Elin Liavik
(NLH 1991)

m: 97 73 37 48
el@landskaperiet.no

Les mer

Elin Liavik

Elin har mer enn 20 års erfaring som landskapsarkitekt og prosjektleder. Hun har jobbet med både offentlige og private oppdragsgivere
og har erfaring fra alle planfaser, fra tomteanalyser og programmering til prosjektering og bygging.

Elin er en sterk formgiver og har spesiell kompetanse innen:

 • Skoler/Barnehager
 • Helse- og omsorgsprosjekter
 • Programmering
 • Prosjektledelse
 • Konseptutvikling

Utvalgte prosjekter
Områdeutvikling Ulven, Livsvitenskapsbygget UiO, Oksenøya grendesenter, Alta omsorgssenter, Rykkinn skole,
Langset skole, Sørestranda skule, Teglverket barnehage, Storgården barnehage.

Betina Øvstaas Amundsen
(NMBU 2018)

m: 97 41 52 13
Boa@landskaperiet.no

Les mer

Betina Øvstaas Amundsen

Betina er landskapsarkitekt utdannet fra NMBU i Ås og UPV i Valencia.

Hun har relevant erfaring fra 7 år i gartneri og prosjektledelse av studentworkshopen Trestykker 2016,

noe som har gitt henne innsikt både i plantekunnskap og konseptutvikling.

Betina skrev masteroppgave om etablering av slåtteenger med stedegne planter i Oslo. En svært aktuell oppgave for planlegging av en truet naturtype. For masteroppgaven ble hun ble nominert til Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

Betina har et godt øye for detaljer, god formsans og har kompetanse innen:

 • Økologi
 • Vegetasjonsbruk
 • Utvikling av blomsterenger
 • Barnehager
 • Illustrasjon

Utvalgte prosjekter:

Sangereidåsen barnehage, Myntgata 2, Gartnerkvartalet, Myrvoll stasjon, Salamanderdammen og Eterveien

Aase Skaug
(NLH 1988)

m: 911 02 163
aase@landskaperiet.no

Les mer

Aase Skaug

Aase har interesse for landskapsarkitektfaget fra overordnet skala til formgiving av detaljer. Dette spennet i skala gir god helhetsforståelse. Hun er opptatt av menneskene som skal bruke anleggene hun prosjekterer og ønsker at de skal gi gode opplevelser og gjerne knytte mennesker sammen. 

Hun utnytter 3d verktøy til å lage teknisk gjennomarbeidete og spennende anlegg med optimaliserte grensesnitt mot tekniske fag.

Aase brenner for det grønne, både det grønne skiftet og miljøriktig prosjektering, men også plantenes viktige rolle i uteanleggene. Tanken om å utnytte overvannet som en ressurs i anleggene sammen med gjennomtenkt og mangfoldig plantebruk står sentralt i arbeidet hennes.

Elise Gunnes Buan
(NMBU 2020)

m: 900 22 019
egb@landskaperiet.no

Les mer

Elise Gunnes Buan

Elise er landskapsarkitekt fra NMBU i Ås, med bachelor i Statsvitenskap fra NTNU og har vært i studentpraksis på kontoret siden 2019.

Elise har en sterk formsans og en stor bevissthet for sitt samfunnsansvar ved fysisk forming av omgivelsene. Kombinert med en miljøaspektet har hun vist seg med et sterkt engasjement for landskapsarkitektfaget.

Masteroppgaven «Ungdommens byplan for Moss by» omhandler tema som sosial bærekraft og medvirkningsmetoder rettet mot ungdom som føring for byutvikling.

Utvalgte prosjekter:
Nye Oppsal Sykehjem, Sofienberggata 7, Ulven felt D og B4, Gamlebyen skole,
Eineåsen skole, Skårerbyen, Byutviklingstiltak Grønland, og prosjekt Torshovdalen.

Annen relevant erfaring:
Styreleder i Magasine KOTE+