Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Rykkinn Skole, avd. Berger

Se alle bilder

Høsten 2013 inviterte Bærum kommune til prosjektkonkurranse for ny Rykkinn skole, avd. Berger. Som del av prosjektteamet til Tronrud Eiendom AS ble LANDSKAPERIET tildelt 2. plass.

I hedrende omtale fikk vi full score på utforming av uteanlegget og kompetanse:

Tronrud har det best utformede uteområdet. Utgangspunktet for Tronruds konsept er at alle kvalitetene på tomta skal bevares og utnyttes. Byggets utforming åpner opp uteområdet på en unik måte. Dette gir store, varierte og spennende uterom, og meget gode kommunikasjonslinjer.

Intensjonen med landskapsplanen er at skolegården skal bli et sted hvor elevene og de ansatte virkelig skal trives og ha det gøy. Ganglinjene i skolegården knytter seg naturlig til det eksisterende gangveinettet utenfor skolen. Gjennom meningsfylt innhold og god kvalitet vil uteanlegget også være en ressurs som nærområdet kan være stolte av.

I planleggingen er det lagt stor vekt på at uteområde er en viktig arena for lek, læring og fysisk forsting. Det skal være enkelt og fristende å bevege seg ut, og skolegården skal oppleves oversiktlig og trygg. Utforming og møblering skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær. Med bakgrunn i dette er skolegården delt inn i ulike brukssoner, hvor hvert klassetrinn har nærliggende plasser med lekeapparater og innhold som er spesielt tilpasset aldersgruppen. Soner for rolig lek, opphold, uteundervisning og amfi ligger tilbaketrukket i tomtas grønne randsoner. Område for idrett er lagt i det sørøstre hjørnet av tomten, på veien mot Rykkinnhallen.

  • Byggherre: Bærum kommune
  • Fagområde: Nybygg
  • Areal: 17000m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Kamil Jerzyk, Marianne Thomassen, Christina Krohn Skjæveland,
  • Foto/illustrasjoner: Landskaperiet AS og Oxivisuals
  • Arkitekt: Planforum arkitekter
  • Utførende: Tronrud eiendom AS