Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Tristilbakken barnehage

Se alle bilder

Barnehagen ligger på en nydelig tomt ved markagrensen i Rælingen.

Uteområdet skal være et sted hvor barn og ansatte trives og hvor det er enkelt og fristende å gå ut. I utformingen er det lagt vekt på at anlegget skal fremstå som helhetlig og lekent med god funksjonalitet og høy kvalitet. Uteområdet er delt inn i ulike uterom og soner, noe som gir muligheter for variert aktivitet.  Det er også lagt inn elementer som skal oppfordre til bevegelse mellom de ulike uterommene. Barnehagens uteområde vil være åpent for allmennheten utenom åpningstid og vil bli et verdifullt tilbud for nærmiljøet.  

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, synlig fjell i dagen og eksisterende trær er i størst mulig grad bevart og videreutviklet for å bli en viktig del av barnehagens uttrykk. I tillegg til eksisterende vegetasjon er det plantet nye trær og busker som gir både visuelle kvaliteter med årstidsvariasjoner, ulike farger og bladformer og lekeverdi med frukt og bær. 

  • Byggherre: Espira
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde: barnehage, nærmiljøanlegg
  • Areal: 4500 m2 opparbeidet uteareal
  • Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Anna Goraj,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor
  • Utførende: JM Entreprenør/ SL Steinlegging/Lekolar Lekeutstyr