Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Bekkestua skole

Se alle bilder

Rød løper.

Bekkestua ungdomsskole på Nadderud er utvidet fra 5 til 10- parallell med nybygg og nye uteområder. Nybygget er plassert slik at hoveddelen av uteoppholdsarealene ligger mot syd og vest

Et tett samarbeid med arkitekt har bidratt til en god organisering på tomta og et godt samspill mellom bygg og uteområder.

Uteområdet er sammenhengende og inndelt i soner for ulike typer aktiviteter og opphold.

En «rød løper» tilrettelagt for aktiviteter og opphold, leder fra parkering og sykkelparkering på sydsiden opp til hovedinngangen. Bygget krager ut i 3. etasje og skaper et område under tak der det finnes amfi og langbord.

Uteområdet på vestsiden av bygget har en helt annen karakter med grusdekke, furutrær og div. elementer for aktivitet og opphold. I tillegg inneholder området bl.a. ballbane, trippel fugleredehuske, tuftepark, bordtennisbord, frisbeegolf og mange oppholdsmuligheter.

All kjøring er løst i tilknytning til eksisterende p-plass i sør, mens sykkelparkering er fordelt på adkomstene fra nord og sør.

Tomta grenser mot et stort friområde i vest som bidrar til området oppleves åpent, lyst og luftig.

Kartlink

  • Byggherre: Bærum kommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2021
  • Fagområde: offentlig uteanlegg, skole
  • Areal: 12 000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Aase Skaug, Elin Liavik, Betina Øvstaas Amundsen,
  • Foto/illustrasjoner: Pål Arnesen, Elin Liavik
  • Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen
  • Utførende: Veidekke landskap