Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Spikkestad Torg

Spikkestad torg er den første brikken i en visjonær helhetsplan for ny steds og sentrumsutvikling.

Det nye torget er sentralt plassert ved endestasjonen til Linje 1 Spikkestad. Torget er bygget over det gamle sporområdet ved den gamle stasjonsbygningen. I vestenden av torget er en ny kulturkirke under oppføring. Med torget på plass er det klart for videre utbygging av næring og boliger. Torget har tre ulike soner. Festplassen har rom for de store arrangementene. Her er sceneareal med gobo stjernebelysning kveldstid og vannsprut som gir lek og moro for barna på varme sommerdager. Bytorget har plass til markedsboder og fine sitteplasser med utsikt til vannspeilet med sildrende vann. Regnbed med frodig vegetasjon avgrenser torget og ivaretar overvannshåndteringen. Kulturkirkebakken nærmest den nye Kulturkirken ferdigstilles i 2018. Her skal vegetasjonen trekkes lenger inn på torget for å bringe inn en frodighet og samtidig skape skjermede utearealer nær Kulturkirken.

Utforming og materialbruk er inspirert av tidligere teglverksdrift i området. Rød marktegl danner en bred rød løper over torget frem til kirken. Teglen er rammet inn av en «blondekant» av lyse granittheller. I fontenen og i omrammingen av scenen er det benyttet lokal rød Røyken granitt.

  • Byggherre: Røyken kommune og Røyken Eiendom AS
  • Tidspunkt: Fase 1 ferdigstilt høsten 2016 fase 2 ferdigstilles i 2018
  • Fagområde:
  • Areal: ca 6300m2
  • Landskapsarkitekt: Marianne Thomassen, Kamil Jerzyk, Christina Krohn Skjæveland, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Sterling og Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Rodeo Arkitekter
  • Utførende: Steen & Lund AS