Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Lørenskog videregående skole

Se alle bilder

Sammen med LMR Arkitektur vant LANDSKAPERIET i 2013 konkurranseforslag for nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole. 

Skolen har over 1000 elever og ca. 140 ansatte.  Nybygget danner en adkomstportal til skolen med ny forplass, hovedinngang, kantinens uteområde og utvidede grøntområder. Forplassen er gitt et stramt og enkelt formuttrykk som understreker tilbyggets arkitektur samtidig som den binder sammen nytt og gammelt, og ute og inne, på en god måte.

Med eksponering mot sør og rikelig med sittemuligheter har plassen blitt et attraktivt sted for uteopphold. Etter ferdigstilling av nybygget fikk skolen flere elevplasser, i tillegg til et auditorium, kantine, formidlingsrom og nye utearealer.

Les artikkel på bygg.no

Les artikkel på lmr.arkitektur.no

  • Byggherre: Akershus fylkeskommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde: videregående skole
  • Areal: ca. 5000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Kamil Jerzyk, Anna Goraj,
  • Foto/illustrasjoner: Nadia Frantsen
  • Arkitekt: LMR arkitekter
  • Utførende: JI Bygg AS