Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Se alle bilder

Samisk videregående skole er et spennende prosjekt med forståelse for samisk kultur, landskap og klima på finnmarksvidda.

Skolen skal være et attraktivt samlingssted for hele det samiske kulturområdet. Elevene skal rekrutteres fra hele sápmi, og hovedformålet med skolen er å bidra til å styrke samisk språk og kultur

Ut over ordinær videregående opplæring, er det nye skoleanlegget også tilrettelagt for undervisning i reindrift og duodji (samisk håndarbeid), bygg- og anlegg, og samisk tradisjon dette krever et spesielt godt samspill mellom ute og inne. Utforming av utearealene er inspirert av stedlige forhold, klima, naturmaterialer og landskap. Gjennom et enkelt formuttrykk og god logistikk gis uteanlegget en egen identitet som bygger opp under skolebyggets funksjon og estetikk. Brutto areal for nybygget er ca 6500 m2 bta.

I planprosessen har det vært særlig fokus på miljøriktige og driftsvennlig løsninger, overvannshåndtering mht. permafrost, utforming og plassering av bygget og utearealer for å oppnå best mulig lokalklima, samt utebelysning i forhold til mørketid og det unike polarlyset med lange blå timer og nordlys.

  • Byggherre: Statsbygg
  • Tidspunkt: under arbeid
  • Fagområde: Nybygg
  • Areal: 2 500 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk, Marianne Thomassen, Mona Kittelsen Røberg, og
    Polar Landskap as v/Claus Wirtz
  • Foto/illustrasjoner: Landskaperiet AS
  • Arkitekt: lmr arkiteker as