Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Årosfjellet barnehage i Asker

Se alle bilder

Barnehagen med skog, fjell og rom for alle.

Årosfjellet barnehage er bygget på en tomt som delvis bestod av skog. Vi var heldige og kunne bevare store deler av eksisterende trær og skogbunn. Dette er til stor verdi for barnehagens karakter og til berikelse i lek og læring for de ulike aldersgruppene.

I byggeprosessen dukket det opp en større steinformasjon rett ved barnehagebygget. Fjellet ble bevart og inkludert i utformingen av uteområdet, og kan i dag brukes til utforskning og utvikling av motoriske ferdigheter. Inn mot fjellet kommer gangveien og amfiet som tar opp høydeforskjellene mellom de to nivåene. Gangveien er et sentralt grep for å sørge for universell utforming, men har også blitt mye brukt til sykling og gir god plass til allsidig lek i eng, akebakker og buskfelt.

Uteområdet er delt inn i ulike lekesoner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala. Rolig og fri lek oppe ved skogen får tilskudd av flyttbare elementer med blant annet over 100 dekketallerkener som er saget ut fra en bjørkestamme fra tomten, et lite utekjøkken og småhus som inviterer til interaksjon. Denne delen fremstår som en frodig liten skog.

På nedre nivå er det mer fart og snurring med apparater. Taknedløp er koblet fra og vannet samles opp til vannlek langs en gjennomgående vannrenne med små oppsamlinger og sandlek. På en regnværsdag er dette stedet det brukes mye tid på å fylle bøtter og spader med sand og vann.

Link til kart

  • Byggherre: Espira Barnehager
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2020
  • Fagområde: barnehage, nærmiljøanlegg
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Betina Øvstaas Amundsen,
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
  • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor
  • Utførende: Seltor, F.F.F. Hage og miljø