Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Rådhusteateret i Ski

Se alle bilder

Den blå diamanten

Rådhusteateret ligger side om side med Ski rådhus og ble opprinnelig bygget som kinosal i 1957. I 2013 ble lokalet gjort om til teater og kulturscene. I forbindelse med rehabilitering av teateret i 2017 ble det lagt til et tilbygg som tilfredsstiller dagens krav til scene, garderober, foaje, verksted og universell utforming. 

Bakgården er oppgradert slik at den fremstår som et respektabelt inngangsparti til teateret og rådhuset. I motsetning til frontinngangene er inngangene fra bakgården universelt utformet. I den mest solfylte delen er det en liten oppholdsplass. 

Plassens program og høydeforskjeller har gjort prosjektet svært komplekst med logistikk for renovasjon, varelevering for rådhuset og levering av sceneutstyr for teatret i kombinasjon med funksjonen som attraktivt inngangsparti til både rådhus og teater. Det er vektlagt en funksjonell utforming med bruk av kvalitetsmaterialer. Bevisst linjeføring og bruk av vegetasjon, der det er rom for det, gir bakgården arkitektoniske kvaliteter.

  • Byggherre: Ski kommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde: næring, offentlig byrom
  • Areal: ca. 1000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Kamil Jerzyk, Anna Goraj,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling / LANDSKAPERIET
  • Arkitekt: Kvernaas arkitekter
  • Utførende: ATE as