Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Munkerud skole

Gamle Munkerud skole er revet og det er bygget en ny og moderne skole for 840 elever og 110 ansatte.

Gamle Munkerud skole er revet og det er bygget en ny og moderne 4 parallell 1-7 skole for 840 elever og 110 ansatte. Det store bygningsvolumet er brutt ned i 3 bygg med en takform som henspeiler på nabolagets eneboliger med saltak.

Store furutrær og blanke svaberg særpreger tomten. Disse kvalitetene er bevist utnyttet i det nye uteanlegget. Høydeforskjellen på tomten er på 13-14m og de store terrengforskjellene er utnyttet til amfi og lekeskråninger.

Anlegget er tydelig sonedelt i et storskala landskap med store ballbaner og åpent torg i sør, og et småskala landskap med naturlekeplass mellom furutrær og aktivitetsområde med lekeplassutstyr i nord. Mest mulig av eksisterende fjell er bevart, og gangveiene smyger seg frem innimellom der det er plass.

I tillegg til eksisterende trær er det plantet mange nye trær med ulik form, bladfarge, blomstring og høstfarger. Det er brukt sorter som spisslønn, kulelønn, rødlønn, søyleagnbøk, furu, søtkirsebær og småbladlind. Det er plantet nesten 3000 busker av ulike sorter, alle spesielt utvalgte for å tåle å stå i et skoleanlegg med høy slitasje, og for å bidra med en kvalitet som høstfarge, vårblomstring, duft eller bladfarge.

Kunstprosjektet har bidratt med «trær» i stål utenfor hovedinngangen og fasadekunst på gymsalen i tillegg til innendørs utsmykning.

LANDSKAPERIET har vært engasjert i detaljprosjekt og byggefase. Forprosjektet ble utført av Asplan Viak i 2013.

  • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2016
  • Fagområde: nærmiljøanlegg, offentlig uteanlegg, skole 1-7
  • Areal: 16 000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Anna Goraj, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Planforum Arkitekter AS
  • Utførende: Veidekke Entreprenør, SL Steinlegging