Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Blindern Videregående Skole

Se alle bilder

Fra høsten 2014 er deler av Sogn videregående skole gjenåpnet som midlertidig skole for elevene fra Berg- og Fagerborg videregående. Den nye skolen kalles Blindern, og er tilrettelagt for 800 elever.

«Skole i skolen»

Blindern videregående skole er en “skole i skolen”. Gjennom spreke farger og grønne øyer har skolegården fått en ny identitet som gjør at elevene kan føle tilhørighet til sin skole. Variert materialbruk, farger og vegetasjon er et kjærkomment bidrag som myker opp i det ellers så grå bygningsmiljøet.

Ved bevisst bruk av vegetasjon og romskapende elementer dannes små steder innenfor det store skolegårdsrommet, og gir det hele en intim og menneskelig skala.

Opphøyede kanter i sittehøyde gir et stort utvalg av samlingsplasser og vrimlesteder. Det er lagt vekt på enkle og rimelige virkemidler som tåler hard bruk og har et lavt vedlikeholdsnivå. De grønne øyene kledd med kunstgress.

Utegulvet av asfalt har fått påmalte striper i spreke farger. Stripene i forskjellige farger bukter seg i «gateløpene» rundt skolen, og fungerer som en leken signatur.

  • Byggherre: Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2014
  • Fagområde: videregående skole
  • Areal: 6500m2 opparbeidet uteareal
  • Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Planforum Arkitekter
  • Utførende: Wegger & Kvalsvik med Steen & Lund