Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Ulvenparken borettslag

Landskaperiet er sammen med LPO Arkitekter og Team Veidekke klare for å bidra til at Ulven får 3000 nye boliger, barnehager, parker og gatetun. 

Første byggetrinn Ulvenparken borettslag har 350 leiligheter og ligger på en av de flotteste tomtene på Ulven med et stort gårdsrom og barnehage. Gårdsrommet vender ut mot den nye parken, som også tegnes av LANDSKAPERIET. Gårdsrommet får mange flotte kvaliteter med store grøntområder, barnehage og felles uteplasser. 

Unikt for prosjektet er en helhetlig strategi for håndtering av overvann. Regnvann fra tak ledes via utvendige taknedløp til en sammenhengende grønn kanal i gårdsrommet. Kanalen beplantes med frodig vegetasjon og fra kanalen ledes vannet videre ut i parken. Hele parken designes til å fordrøye og forsinke vannet gjennnom smarte tiltak som ikke påvirker brukbarheten som uteareal for Ulvens befolkning. Utbygging av flere felt med samme tomteeier muliggjør denne helhetlige overvannstrategien.

  • Byggherre: Ulven Bolig AS
  • Tidspunkt: Ferdig 2021
  • Fagområde: åpen lokal overvannshåndtering LOD, boligomåde, gårdsrom
  • Areal: 5500 m2 opparbeidet uteareal, 3700m2 takhager
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Kine-Marita Moi, Betina Øvstaas Amundsen, Elin Liavik,
  • Foto/illustrasjoner: Foto: Nadia Fransen. Illustrasjoner: Blår 3D Visualisering. Foto gårdsrom: Tove Lauluten
  • Arkitekt: LPO Arkitekter
  • Utførende: Team Veidekke, Veidekke Landskap