Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Ulven Park

Blå-grønn nabolagspark for fremtidens klima

Prosjektet er en del av en sammenhengende, bilfri struktur med parker, torg, gatetun og gårdsrom, i det nye bydelen som er under utvikling på Ulven. Parken skal romme aktiviteter og oppholdsplasser for alle, både beboere og allmennheten.

Ulven har en gjennomgående økologisk, blå-grønn og aktiv profil og dette preger parkens innhold og design.

Parken har et grønt hovedpreg med urbane elementer og er tilrettelagt for opphold og ulike aktiviteter:

 • Gjennomgående gangvei med en lang, bred benk for opphold og rolige aktiviteter.
 • Ballslette med ballvegg
 • Akebakke
 • Petanquebane
 • Frukthage med små skjermede sitteplasser
 • Sykkelløype

Det har vært fokus på å øke den økologiske diversiteten i området ved å etablere naturlike og varierte vegetasjonsområder. Øko-øya skal få være et artsrikt og vilt område bestående av norske naturplanter.

Parken er designet for å håndtere overvann fra tilliggende boligområde Ulvenparken borettslag og fra selve parken. Langs gangvei og plasser i parken anlegges regnbed som forsenkninger for forsinkelse og infiltrasjon av overflatevann.

Ved flom vil de sentrale delene av parken oversvømmes og transformeres til en grunn innsjø med små øyer og brygger. I stedet for at flomvannet gjør skade, brukes det her på en kontrollert måte som visuelt element, forvandler området og gjør det attraktivt og spennende.

Link til kart

 • Byggherre: OBOS og Stor Oslo Eiendom
 • Tidspunkt: Ferdigstilt 2021
 • Fagområde: lokal overflatevannshåndtering, park
 • Areal: 3000 m2 opparbeidet uteareal
 • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Betina Øvstaas Amundsen, Kine-Marita Moi, Marianne Thomassen,
 • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
 • Utførende: Veidekke Landskap, Betongpark AS