Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Myntgata 2 ved Akershus festning

Leke- og aktivitetsplass -40 meter med husker

Myntgata 2 er et av de større gårdsrommene på Akershus festning. I 1860 ble de gamle festningsverkene på tomten revet og det ble bygget nye bygg for militært formål rundt et stort gårdsrom. I dag er de fleste byggene rundt gårdsrommet fredet og del av det historiske miljøet rundt festningen.

Myntgata 2 ble i 2017 solgt fra Forsvaret til Oslo kommune. Plan for fremtidig bruk er videregående skole, men i påvente av permanent bruk ble det bevilget midler til etablering av en midlertidig leke- og aktivitetsplass. Målgruppen for prosjektet er alle aldersgrupper, men med ekstra fokus på barn og unge. Det var et ønske at dette skulle bli en flerbruksplass som ville være en attraktiv destinasjon for barnefamilier, samtidig som den kunne brukes av beboere og arbeidstakere i området. Første fase i oppdraget var utarbeidelse av 3 ulike forslag til konsept som underlag for diskusjon til en medvirkningsprosess. Konseptet som tilslutt ble valgt innebar bevaring av det vakre parkarealet, etablering av apparater for trening og etablering av et 40 meter langt huskestativ med et variert utvalg av huskemuligheter for store og små. Parken åpnet 17. mai 2019 og har blitt en attraksjon i bydelen.

  • Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2019
  • Fagområde: byrom, historiske anlegg, nærmiljøanlegg, park
  • Areal: 2000m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Elin Liavik, Anna Goraj, Betina Øvstaas Amundsen, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
  • Utførende: CH Prosjekt AS / Skaaret landskap AS