Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Bråtejordet barnehage på Strømmen

Se alle bilder

Bråtejordet barnehage er en 6 avdelings kommunal barnehage med vidt utsyn mot Lillestrøm og Skedsmo.

Bråtejordet barnehage er en 6 avdelings kommunal barnehage. Sammen med Bråtejordet Ungdomsskole er barnehagen er knutepunkt i nærmiljøetpå Strømmen. Tomten ligger høyt og har gode solforhold og vidt utsyn mot Lillestrøm og Skedsmo. Rett ved barnehagen ligger Bråte gård med gårdshus og stort grøntområde rundt.

Barnehagebygget er utformet som en åpen L og ligger som støyskjerm mellom veien i øst og uteområdene på vestsiden. Trafikkarealene er rasjonelt løst med innkjøring i nord, og enveiskjørt droppoff sone for levering og henting av barn.

For å legge til rette for variert lek er uteområdene er delt inn i ulike soner. Det er store soner for aktiv lek, og flere soner for rolig lek og opphold. En sykkel- og skiløype slynger seg helt ut mot tomtens ytterkanter og lager en skikkelig runde.

Tomten ligger i skrånende terreng.  Terrengfallet er bevisst bearbeidet som akebakke og platåer. Høydeforskjellene gjør uteområdet spennende og bidrar til at dannes flere mindre steder innenfor det store uteområdet. Barnehagen ønsket at hovedmaterialet skulle være gress.

Materialbruken for øvrig er enkel og robust. Asfaltområdene langs fasaden er aktivisert med merking av termoplast og koller av gummi.

Før bygging var tomten et jorde uten eksisterende vegetasjon. Nå er det plantet nye trær av rogn, lind, lønn, eple og pære som med tiden vil gi kjærkommen skygge på varme dager, årstidsvariasjon og romfølelse i det åpne landskapet.

LANDSKAPERIET har vært engasjert gjennom alle faser av prosjektet.

  • Byggherre: Skedsmo kommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2016, Vinnerforslag i konkurranse 2014
  • Fagområde: barnehage, omsorgsanlegg
  • Areal: 7 000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Anna Goraj, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter
  • Utførende: Seby AS, Maskin og utemiljø AS