Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Sangereidåsen barnehage, Lillesand

Barnehage med stort pedagogisk program og utsikt over Blindleia. 

Barnehagen ligger i en solrik ås i Lillesand med utsikt over Blindleia. Uteområdet er prosjektert etter det pedagogiske programmet 7C’s. 7C`s er basert på et forskingsprosjekt fra Canada, hvor målet er å veilede til design av uteområder som støtter barns utvikling ved å integrere unike kvaliteter i lekeområdene. 

Uteområdet er dermed delt inn i ulike soner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala, med både flyttbare elementer, vannlek og opplevelse som endres med årstidene. Ved bruk av lave gjerder er det laget små «huler», som i tillegg til kanter, brygger og små vegger deler sandbassenget inn i mange ulike intime rom. En stor variasjon av trær og busker er en viktig del av dette og er i tillegg med på å gi sonene en klarere karakter og sanseopplevelse. 

Et annet sentrale grep har vært å sørge for en gangvei som når hele uteområdet hvor hovedinnganger og lekesoner er knyttet sammen med sansestier og belegningsfelt. Dette er viktig for å motivere barna til forflytning mellom sonene.

Bruk av løse og flyttbare elementer er ikke helt vanlig i barnehager i dag, men på Sangereid skal dette være del av barnas utemiljø. Stokker, stubber og stein er plassert rundt i uteområdet, og det er laget over 100 «tallerkner» av stammen til et bjørketre. Alt dette er elementer som gir barna påvirkningskraft over sitt eget lekeområde. Holdbarheten er begrenset, men enkelt å supplere.

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, en liten regnvannsbekk og synlig fjell i dagen, er i størst mulig grad bevart og har blitt en viktig del av barnehagens uttrykk. Regnvannsbekken er et sentralt midtpunkt der det kan lekes fritt med fuktig byggesand, vann på regnfulle dager, og løse stubber og stein som kan flyttes på og bygges med.

Terrengforskjeller, fjelltomta, gresskledde bakker og bevarte steiner og stubber, gir ulike muligheter for å utfordre egne ferdigheter, utforske spennende kriker og kroker og øve på bevegelsesmotorikk. Gapahuken i enden av tomta har blitt et nært turmål med mulighet for bål og spising for alle aldersgruppene. 

  • Byggherre: Espira Barnehager
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2019
  • Fagområde: barnehage, nærmiljøanlegg
  • Areal: 6900 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Betina Øvstaas Amundsen,
  • Foto/illustrasjoner: Nils Petter Dale og Landskaperiet
  • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor
  • Utførende: Oveland Utemiljø- HSH Entreprenør - TT Anlegg