Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Espira kunnskapsbarnehage Gartnerløkka

Se alle bilder

Espira kunnskapsbarnehage Gartnerløkka er en 6 avdelings barnehage på Løren i Oslo.

Espira kunnskapsbarnehage Gartnerløkka er en 6 avdelings barnehage på Løren i Oslo. Barnehagen er bygget i de to nederste etasjene i en av blokkene i boligprosjektet Gartnerløkka.

Tomten er i utgangspunktet et flatt rektangel og det er jobbet med å skape brudd og ulike stemninger på tvers. Flatene deles i felter med gummidekke i glade farger, gress, asfalt, gressarmering og sand. Lekeutstyret er i stor grad av heltre med nøytrale farger på konstruksjonene. Kantene er bygget av naturlike materialer som tre og kampesteiner som lager en fin kontrast til den fargerike fasaden.

LANDSKAPERIET har vært engasjert gjennom alle faser av prosjektet.

  • Byggherre: Espira CCC
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2016
  • Fagområde: barnehage
  • Areal: 2500 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Anna Goraj, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter
  • Utførende: Sterud utemiljø/Lappset