Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Portalen- Gårdsrom

Se alle bilder

En etasje over torget ligger to skjermede gårdsrom for boligdelen av prosjektet Portalen. Her er det bygget intime uterom som bare er åpne for beboere. 

I tillegg møteplasser, grafikk og formgiving av gangveier og lekemuligheter har biologisk mangfold vært et stort fokus under utviklingen av prosjektet. Dette ga muligheten til å lage en artsrik blomstereng på en av takhagene.

Økologene i Naturrestaurering ble engasjert som fagrådgiver og det ble samlet inn frø fra aktuelle planter i nærmiljøet. Godt hjulpet av en tørr og solrik sommer stod blomsterengen i full blomsterprakt allerede første år etter såing. Et fantastisk artsrikt tilskudd til en takhage. Blomsterengen har fått en tydelig kantavgrensing.

For å beholde strukturen gjennom året er det supplert med treplantinger og plantekasser av cortenstål med høye blomstrende stauder. Blomsterengen kan se rufsete og fremmed ut for mange, spesielt tidlig vår og om høsten. Det er derfor satt opp skilt som forteller om alle fordelene en blomstereng gir for naturmangfoldet vårt. 

  • Byggherre: OBOS Nye hjem
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde: Breeam Excellent
  • Areal: ca. 2500m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk, Mona Kittelsen Røberg,
  • Foto/illustrasjoner: Nadia Frantsen
  • Arkitekt: LPO arkitekter
  • Utførende: Veidekke Entreprenør / Braathen Landskapsentreprenør AS