Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Gartnerløkka

Se alle bilder

Gartnerløkka er et nytt og spennende boligprosjekt som ligger på toppen av Løren i Oslo. Prosjektet består av 244 leiligheter og en egen barnehage. Bebyggelsen danner et lukket kvartal rundt en stor felles gårdspark på nesten 5000m2, som er bygget opp over garasjekjelleren.

I arbeidet med landskapsplanen er det lagt stor vekt på å skape en helhetlig felles park som gir en vakker og frodig utsikt fra leilighetene, og som har gode uterom for både lek, opphold og aktivitet. Sammenhengende gangveier og stier fører rundt, gjennom og inn til kjernene i gårdsparken. Parken skal være bilfri og det er kun renovasjon og brannbil som har anledning til å kjøre inn.
I mellom bølgende terrengformer og frodig vegetasjon dannes mindre hagerom. De forskjellige hagerommene gir et variert uttrykk og mulighet for ulike sanseopplevelser ved bevegelse gjennom parken. Ved valg av vegetasjon er det lagt vekt på blomstring, høstfarger og duft. Og Gartnerløkka får også sin egen eplehage og bærhage.

Parken rommer god plass til lek for barna. Her er det både morsomme lekeapparater, en terrengformet sykkelløype, og en stor kolle for aking om vinteren, samt at barnehagens uteområde også vil være åpen for lek utenom åpningstiden. Løkka i den sørlige delen av parken er tiltenkt volleyball og badminton for de litt eldre barna og voksne.

Sentralt i parken ligger en stor plass, hvor det er det mulighet for å samle mange mennesker til grilling og fest. Rundt om i parken er det sitteplasser for mindre grupper, og benker hvor man kan slå seg ned for en rolig stund med avisen.

Leilighetene i 1. etasje har egne hageflekker som, via vegetasjon og en gangvei, ligger godt skjermet fra fellesarealet.

  • Byggherre: Veidekke / Obos
  • Tidspunkt: Under bygging
  • Fagområde: Nybygg
  • Areal: 9000m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Mona Kittelsen Røberg, Kamil Jerzyk, Marianne Thomassen,
  • Foto/illustrasjoner: Stripe
  • Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter
  • Utførende: Veidekke Eiendom