Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Portalen – Lillestrøm

Like ved jernbanestasjonen har LANDSKAPERIET ferdigstilt Lillestrøms nyeste byrom.

Prosjektet er på 10 000m² tomt med nytt Scandic hotell, kontorbygg og to boligblokker med butikker og serveringssteder på gateplan. Uteområdene består av nye sentrumsarealer med offentlige gater og torg. Dekker, kanter og trapper er av høy kvalitet og det er etablert hyggelige sitteplasser på terrasser ved kafeene og på plassene.

Kontorbygget er sertifisert til Breeam Very Good og uteområdene er prosjektert og dokumentert etter Breeamstandarden.

Det har vært et mål at torg og gater skal ha et grønt, intimt preg, og det er jobbet mye med detaljer for rotvennlig forsterkningslag, høyder og overganger for å få plass til nødvendig vekstjord i et urbant miljø med mange underliggende konstruksjoner.

Utviklingen av denne delen av sentrum har gitt Lillestrøm et nytt tyngdepunkt mellom jernbanen og elva. Torget har fått høy kvalitet, en intim skala som fungerer svært godt på hverdager, samtidig som det er plass til store arrangementer.

Torget på Portalen fikk i Skedsmo kommunes arkitektur og byutviklingspris for 2019. Prisen ble tildelt Landskaperiet, LPO arkitekter og Riss interiør for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Portalen og tilliggende offentlige rom.

Miljømål: Breeam Very Good

  • Byggherre: Obos Eiendom
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde: næring, offentlig byrom, representasjonsanlegg, torg og gater
  • Areal: ca. 5000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk, Mona Kittelsen Røberg, Marianne Thomassen, og
    Landskapsarkitekt forprosjekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Foto/illustrasjoner: Nadia Frantsen/Landskaperiet AS
  • Arkitekt: LPO
  • Utførende: Spydeberg Utemiljø / Veflen / Veidekke Entreprenør