Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Årvolltoppen

Helt i randsonen av Oslomarka ligger et nytt boligkompleks med dramatiske fjellskjæringer og et morsomt og barnevennlig uteområde.

Boligområdet er utviklet i et tidligere industriområde som ligger på toppen av Årvoll helt i randsonen til marka. Rå fjellskjæringer tar opp den store høydeforskjellen mellom terrenget på baksiden og nivået ved inngangene i 1. etasje.  Naturen trekkes inn på tomta ved bruk av stedegne arter for trær og busker og det har vært et mål å skape en gradvis overgang fra det opparbeidede uteanlegget til den frie naturen. En lav kolle er bygget opp og trukket inn foran deler av byggene i vest for å skape et skjermet rom og en visuell avstand til deler av skjæringen.

Det er store private uteplasser langs fasadene. Disse er avgrenset og skjermet med hekker og annen buskvegetasjon i felter med varierende bredde. Utenfor ligger åpne arealer for aktivitet lek og opphold. Større og mindre gressflater omkranses av variert og frodig vegetasjon som skaper ulike rom og oppholdssoner.  Enkelte gressflater deles av stier, gangveier og lekeareal.  Sentralt i området er det satt opp to felles smøre/sykkelboder som bidrar til fellesskap og aktivitet. I samme område er det etablert en sykkelbane for barn med rare svinger og små koller med treplantinger.  Ved de ulike aktivitetsområdene er det benker med og uten bord for å skape flere oppholds og møteplasser inne på området. Fra baksiden av bebyggelsen er det etablert en bratt men godt terrengtilpasset sti opp mot marka på oversiden. Beboerne har direkte avkjøring til p-kjeller fra Årvollveien. 

  • Byggherre: JM Norge As
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2017
  • Fagområde:
  • Areal: Cirka 9500m2 inkludert bebyggelse
  • Landskapsarkitekt: Marianne Thomassen, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
  • Arkitekt: Halvorsen og Reine AS
  • Utførende: Skaaret landskap AS