Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Bydelspark i Thereses gate

Se alle bilder

I Thereses gate på Bislett har det i mange år ligget en parkeringsplass midt inne i en travel bygate. Her er det nå blitt plass til innfill prosjektet Thereses gate 30, med 36 leiligheter, næringslokaler og kjelleretasje med stor dagligvareforretning.
Skjermet fra gaten mot Bolteløkka skole ble 3 nedslitte bakgårder slått sammen til en ny bydelspark som er åpen og tilgjengelig for alle som bor i nærmiljøet.
Den urbane bydelsparken fyller mange funksjoner. Her er det lekeland, «se og bli sett» amfi og rolige oppholdssoner i det mest solfylte hjørnet. Store sammenhengende felter med trær av ulike typer, busker og blomstrende stauder skaper en grønn frodig ramme mot bebyggelsen som omkranser parken. Det er etablert regnbed som hjelper til med å håndtere overvannet. Parken ligger hovedsakelig over kjellerdekke, men med bruk av lave sittekanter og sømløse overganger har målet vært at dette ikke skal være synlig for de mange som har fått et nytt møtested i byen.

  • Byggherre: Thereses Gate 30 AS
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2018
  • Fagområde: Bolig, nærmiljøanlegg, park
  • Areal: 2000m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Anna Goraj, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Nadia Frantsen
  • Arkitekt: Stark Rød-Knudsen Arkitekter
  • Utførende: Sport og grøntanlegg AS