Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Frysjalia borettslag

Helt nord i Oslo langs Akerselva og like ved Maridalsvannet, ligger Frysjaparken. Et stort transformasjonsprosjekt på tidligere tomter for industri. Frysjalia er første boligkvartal med litt over 150 leiligheter, gårdsrom og store takterrasser.

Gårdsrommet er programmert med rause forhager til leilighetene i 1. etasje, lekeområder, oppholdsplasser og gode forbindelseslinjer. Takhagene er svært godt utnyttet. Her er en rik møblering med ulike soner for opphold og aktivitet. Det er opprettet et hagelag i borettslaget som dyrker ulike grønnsaker i parsellhagene, og det arrangeres treningsgrupper med utetrening på taket.

Overvann fra takflatene og gårdsrommet ledes til store sammenhengende regnbed for åpen lokal overvannshåndtering. Vannet fra takene som vender inn mot parken renner åpent i «regnvannsbekken», et sammenhengende fuktdrag i hele parkens lengde.

Materialpaletten har høy kvalitet, med marktegl, plasstøpt betong og elementer som vannrenner og kanter i naturstein. Det er plassbygget sittekanter i marktegl.

Link til kart

  • Byggherre: OBOS og Stor Oslo Eiendom
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2020
  • Fagområde:
  • Areal: ca. 5000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Betina Øvstaas Amundsen, Anna Goraj, Marianne Thomassen, og
    Landskapsarkitekt forprosjekt: Bar Bakke landskapsarkitekter
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
  • Arkitekt: A-lab
  • Utførende: Veidekke landskap