Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Nordal Rolfsens plass

Uranienborg skole og flerbrukshall

Ærverdige Uranienborg skole er utvidet med ny flerbrukshall under bakken og historisk park på taket. De flotte gamle trærne rundt plassen er bevart, og elever og beboere på Uranienborg har fått en ny bydelspark. 

Link til kart

Skolen og parken ligger i direkte forlengelse av Uranienborg kirke og både skolebygningene og Nordahl Rolfsens plass er registrert på gul liste hos byantikvaren. Skolegården er klassisk rektangulær og åpen, og er tett forbundet med gatestrukturer og plasser rundt.  Skolegården er oppgradert med nye dekker, vegetasjon og utstyr.

Inngangene til skolen er gjort universelt tilgjengelige og er tydelig markert med naturstein. Store deler av storgatesteinen er gjenbruk av stein som ble funnet gjemt under den gamle asfalten i skolegården. Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng med en utsmykket inngang fra skolegården. Parken og Nordal Rolfsens plass er gjenoppbygget og forbedret med flere lekemuligheter, sitteplasser og frodig vegetasjon.

Bredere trapp fra skolegården og en ny slyngende lekesti fra Harelabbveien til plassen gir både elever og lokalbefolkning bedre tilgang til den flotte parken. For å bevare de store flotte trærne som omkranser Nordahl Rolfsens plass har det blitt satt store krav til planlegging og utførelse av flerbrukshallen for å beskytte trær og tilhørende rotsoner tilstrekkelig i byggeperioden. 

Kunstnere: Bjørn Barre (skulpturen «Vesen») og Martin Sæther (relieffer «Mønsterbo»)

  • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2019
  • Fagområde: byrom, flerbrukshall, park
  • Landskapsarkitekt: Marianne Thomassen, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten og LANDSKAPERIET
  • Arkitekt: FuthArk Arkitekter AS
  • Utførende: Flerbrukshall: Veidekke entreprenør/ Akershusgartneren, Skole: Team bygg entreprenørforretning AS/GJ entreprenør AS