Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Trøgstad torg

Se alle bilder

Sentrumsutvikling med nytt torg på Skjønhaug

Trøgstad torg ligger sentralt plassert i tettstedet Skjønhaug. Det gamle torget hadde enkelte kvaliteter, men opplevdes tidligere mest som en stor parkeringsplass lite tilrettelagt for opphold. Målet for rehabiliteringen var å skape et attraktivt møtested og at torget skulle kunne benyttes til store og små arrangementer, ulike aktiviteter og opphold.

Omfanget av parkering er redusert og torget er nå en åpen, bilfri plass med dekke av granitt og betongheller. En lang slyngende benk er plassert i den mest solrike sonen og det finnes muligheter for uteservering og opphold ved bankbyggets fasade. Fontener integrert i plassdekket skaper liv og lyd, samtidig som det store, åpne plassgulvet kan benyttes til større arrangementer.Klatrenett, trampoliner og bowlsbane som kan islegges legger til rette for ulike aktiviteter for flere aldersgrupper. Prydkirsebær med vakker vårblomstring og fine høstfarger gir plassen en fin ramme som varierer gjennom året.

Torget har kunstnerisk utsmykning med skulpturen «Smeden» av Birthe Marie Løveid og granittheller med sitater av poeten Trygve Skaug, som har lokal tilhørighet.

  • Byggherre: Indre Østfold kommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2020
  • Fagområde:
  • Areal: ca. 2000 m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Elin Liavik, Anna Goraj,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling
  • Arkitekt: Planforum arkitekter
  • Utførende: KE Entreprenør as