Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Rådhusparken i Årnes – trekanten

Fra parkeringsplass til rådhuspark!

Den nye rådhusparken på Årnes «Trekanten», ble åpnet med stor folkefest i 29. mai 2014. Da var parkene allerede tatt i bruk til festplass på 17. mai og en snau uke senere som etappestart for Tour of Norway. Forvandlingen fra en øde parkeringsplass til en attraktiv samlingsplass er et faktum, og den nye «Trekanten» har gitt Årnes en ny definisjon på byenes sentrum og identitet. Trekanten Park byr på muligheter for både lek og opphold. Parkens utforming med bølgende opphøyede gressarealer og langstrakte bølgende trebenker, gir assosiasjoner kommunens flotte kulturlandskap. Vannarrangementet er inspirert av elvene som renner gjennom bygda. Vannspeil, hoppesteiner og vannsprut er en attraksjon for både store og små. Elva Drogga ligger i rør under den nordre delen av plassen. Det var dessverre ikke mulig å få elva frem i dagene igjen, men elveløpet kan følges gjennom blå lyspunkter i bakken. Skule Vaksviks skulptur «Hest med føll» har fått ny plass og kommer vel til sin rett i gresset foran biblioteket.

Det sentrale plassrommet mellom Rådhuset, biblioteket og Skolegata er formet for flerfunksjonelt bruk; for folkefest, konserter, torghandel eller bare for å sitte og slappe av i sola med matpakka. I den nordre delen er det et amfi og plass for tilrigging av scene og kinolerret. Terrenget er arrondert slik at deler av plassen kan islegges for skøytebane. På parkeringsplassen sør for hovedinngangen er det lagt til rette for ballspill etter kontortid.

Et mye brukt byrom krever et solid fast dekke og gjennomtenkt plassering og utforming av grøntarealer for å unngå for stor slitasje. I materialbruk og belegg er det lagt til grunn at parken ha en sammenheng med de øvrig i gatene i Årnes, hvor fortauer og de mest sentrale plassene er belagt med gatestein i kombinasjon med røde granittheller.

Artikler om prosjektet:

  • Byggherre: Nes kommune
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2014
  • Fagområde: byrom, park
  • Areal: 4200m2 opparbeidet uteareal
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, og
    Willy Thomassen, Trygve Sundt og Helene Mykleby fra Sundt & Thomassen AS
  • Foto/illustrasjoner: Landskaperiet AS og Espen Grønli
  • Utførende: Rønningen Maskin As