Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Universitetet i Oslo Eilert Sundts hus, Blindern

Se alle bilder

Eilert Sundts hus ble oppført i 1967 og inneholder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Bygget er fredet. Uteområdene er verneverdige og står på Byantikvarens gule liste.

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av de østre inngangene til Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus. Hensikten med ombyggingen var å legge til rette for framkommelighet for lift frem til fasaden samt å bedre universell tilgjengelighet. Anlegget bar også preg av ødeleggelser og slitasje. Den arkitektoniske intensjonen var å videreføre det historiske uttrykket. Byantikvaren var svært engasjert i prosjektet og stilte seg positiv til den ferdige løsningen. Der det var mulig er det nye anlegget bygget opp ved gjenbruk av materialer fra det tidligere anlegget. Forøvrig er det er benyttet kvalitetsmaterialer, som man finner igjen i andre deler av Blindern-komplekset.

  • Byggherre: Universitetet i Oslo
  • Tidspunkt: Ferdigstilt 2016
  • Fagområde: antikvariske verdier, skole, Undervisning, universell utforming
  • Areal: 1000m2
  • Landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg, Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Adam Stirling / Landskaperiet