Landskaperiet AS, Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Slottsgate 2b,
0157 Oslo

Tel: 46 77 26 00
Org. nr. 997 152 700
post@landskaperiet.no

Forrige prosjekt

Neste prosjekt

Gartnerkvartalet Løren

Frodig byliv -over to store kvartaler på Løren i Oslo er det bygget både park og gårdsrom sammen med over 500 leiligheter fordelt på 8 hus.  

Boligområdet Gartnerkvartalet er en stor brikke i puslespillet til den nye bydelen på Løren. Med over 500 leiligheter blir den store tomten hjemmet til mange og uteområdet blir en viktig del av mulighetene for å skape et godt nabolag. 

Uteområdene er delt inn i flere soner. Intime gårdsrom med sterke formelementer og ulik grafikk skal tilby gode steder for opphold, nærlekeplass, identitet og attraktiv utsikt fra leilighetene. Den store parken har gode solforhold og rommer rause grønne flater, god samlingsplass, parsellhager for urbant hagebruk, ballbane og lekeplass. Den offentlige gangveien gjennom tomten er selve nerven i boligområdet. Gangveien definerer «sentrum» i kvartalet og langs denne ligger torget, fontene, ballbane og treningsapparater. Hele området er åpnet og tilgjengelig for allmennheten. 

Klimatilpasset overvannshåndtering

Overvann fra flere takflater og hele uteområdet håndteres åpent og lokalt gjennom en serie med regnbed og infiltrasjonssoner. Det største regnbedet ligger som et terrassert landskap i skrånende terreng og håndterer alt regnvannet fra en takflate på 800m2 helt uten bruk av sluk og rør. 

  • Byggherre: Veidekke Eiendom
  • Tidspunkt: under ferdigstilling 2021
  • Fagområde: lokal overflatevannshåndtering, nærmiljøanlegg
  • Areal: ca. 10 000m2 tomt
  • Landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland, Kamil Jerzyk,
  • Foto/illustrasjoner: Tove Lauluten
  • Arkitekt: Lillestrøm arkitekter
  • Utførende: Veidekken entreprenør/ Gartner`n AS