Spikkestad Torg (Byggesøknad)

Posted on april 14, 2015 by -

Spikkestad torg er i gjeldende områdeplan for Spikkestad sentrum, vedtatt 1.12.2011 og revidert områdeplan lagt ut til offentlig ettersyn, avsatt til gatetun og torg. I samsvar med bestemmelsene i områdeplanen, 1.12.2011, har Røyken kommune gjennomført en arkitektkonkurranse med videre mulighetsstudie og et forprosjekt som omfattet både torget, arealet i forbindelse med den planlagte kulturkirken og fremtidig park.