Lørenskog videregående skole

Posted on oktober 14, 2019 by -

Skolen har over 1000 elever og ca. 140 ansatte.  Nybygget danner en adkomstportal til skolen med ny forplass, hovedinngang, kantinens uteområde og utvidede grøntområder. Forplassen er gitt et stramt og enkelt formuttrykk som understreker tilbyggets arkitektur samtidig som den binder sammen nytt og gammelt, og ute og inne, på en god måte.

Med eksponering mot sør og rikelig med sittemuligheter har plassen blitt et attraktivt sted for uteopphold. Etter ferdigstilling av nybygget fikk skolen flere elevplasser, i tillegg til et auditorium, kantine, formidlingsrom og nye utearealer.

Les artikkel på bygg.no

Les artikkel på lmr.arkitektur.no

Blindern Videregående Skole

Posted on februar 18, 2015 by -

«Skole i skolen»

Blindern videregående skole er en “skole i skolen”. Gjennom spreke farger og grønne øyer har skolegården fått en ny identitet som gjør at elevene kan føle tilhørighet til sin skole. Variert materialbruk, farger og vegetasjon er et kjærkomment bidrag som myker opp i det ellers så grå bygningsmiljøet.

Ved bevisst bruk av vegetasjon og romskapende elementer dannes små steder innenfor det store skolegårdsrommet, og gir det hele en intim og menneskelig skala.

Opphøyede kanter i sittehøyde gir et stort utvalg av samlingsplasser og vrimlesteder. Det er lagt vekt på enkle og rimelige virkemidler som tåler hard bruk og har et lavt vedlikeholdsnivå. De grønne øyene kledd med kunstgress.

Utegulvet av asfalt har fått påmalte striper i spreke farger. Stripene i forskjellige farger bukter seg i «gateløpene» rundt skolen, og fungerer som en leken signatur.