Universitetet i Oslo Eilert Sundts hus, Blindern

Posted on november 8, 2019 by -

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av de østre inngangene til Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus. Hensikten med ombyggingen var å legge til rette for framkommelighet for lift frem til fasaden samt å bedre universell tilgjengelighet. Anlegget bar også preg av ødeleggelser og slitasje. Den arkitektoniske intensjonen var å videreføre det historiske uttrykket. Byantikvaren var svært engasjert i prosjektet og stilte seg positiv til den ferdige løsningen. Der det var mulig er det nye anlegget bygget opp ved gjenbruk av materialer fra det tidligere anlegget. Forøvrig er det er benyttet kvalitetsmaterialer, som man finner igjen i andre deler av Blindern-komplekset.