Hoffsveien 10

Posted on september 27, 2016 by -

Hoffsveien 10, Landskaperiet

Prosjektet har transformert en gammel parkeringsplass midt inne i et kvartal omsluttet av bolig og næringseiendommer.  51 nye leiligheter er bygget på en smal og til dels vanskelig tilgjengelig tomt.

De nye boligene har private terrasser, men svært begrenset med uteareal på terreng. I den tette bebyggelsen ligger det store kvaliteter oppe i høyden, og hele takarealet er utnyttet som felles takterrasse med nesten 360 graders utsikt.

Taket er bygget opp som en tradisjonell takkonstruksjon, med en lang pergola som sentralt tema. Ulike terrassegulv av betongheller og tre møblerer taket på en lavmælt måte sammen med store felter av sedum. Den fantastiske utsikten fra terrassen understekes av de åpne konstruksjonene.