Eikertun Helsehus

Posted on september 27, 2016 by -

Eikertun helsehus, Landskaperiet

Eikertun Helsehus inneholder både legevakt og nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende sykehjem. Prosjektet samler viktige nærmiljøfunksjoner på et sted, og LANDSKAPERIET har jobbet med adkomst og logistikk, uteareal for beboere og besøkende, midlertidig beboerhage over parkeringsdekke og en splitter ny sansehage for demente ved eksisterende sykehjem.

Det nye helsehuset er plassert med gode solforhold mot sydvest. Legevakten er lokalisert nærmest veien og har egen inngang. Langs fasaden mot syd er det etablert små uteplasser for beboerne, med direkte utgang fra alle stuer til uteplass. Her er det også utsikt til det nye lekeområdet og aktiviteten her.  Dette er et hyggelig innslag for beboere og besøkende som skaper liv i området.

Flere opphøyde bed gjør det lettere å oppleve vegetasjon og årstidsvariasjon innenfra. Det er valgt frodig og robust vegetasjon med variasjon i form og farge for varierte opplevelser nær sitteplasser og stier.

I nybyggets tredje etasje er det bygget en romslig sydvendt takterrasse med utsikt over jordbrukslandskapet. Terrassen er lett tilgjengelig slik at senger kan trilles rett ut fra øverste etasje. Det er etablert opphøyde plantekasser med spiler i tre for variert vegetasjon, en bod for lagring av hagemøbler, og pergola med og uten tak for å skape skygge og le.

I forlengelsen av beboerhagen vil det, på taket av parkeringskjelleren, være et tilgjengelig uteareal før en eventuell fase 2-utbygging. Arealet er gitt en enkel opparbeidelse med gress, granittkanter og stier og dekker av asfalt grus eller plasstøpt betong. Lokalt hevede områder gir jordvolum til planting av trær og busker som igjen gir mulighet til inndeling i mindre oppholdssoner og mer intimitet.

LANDSKAPERIET har deltatt i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt og byggeoppfølging av totalentreprenør.

Eikertun Sykehjem- Sansehage

Posted on september 27, 2016 by -

Eikertun Sykehjem- Sansehage

Eikertun sykehjem har en lang historie som omsorgssenter i Øvre Eiker kommune. I det siste byggetrinnet fra 2016 er flere nybygg kommet til, og den eksisterende sykehjemsdelen har fått ny sansehage.  Sansehagen ligger inne i gårsdrommet mellom eksisterende bygg, og har blitt selve hjertet i uteanlegget. Terrenget er løftet en etasje for å gi universell tilgjengelighet fra alle avdelingene som omkranser hagen.

Sansehagen har et sluttet stisystem som slynger seg gjennom hagen og innom ulike plasser og sanseopplevelser. Variert bruk av vegetasjon vil gi en rik opplevelse av hagen i stadig utvikling. En stor overdekket uteplass gir sittemuligheter for felles samling av beboerne og ulike arrangementer som bursdagsfeiringer med pårørende.

Et viktig element er den enkle og umiddelbare nærheten og tilgjengeligheten direkte fra stuene der beboerne oppholder seg. Det er kort vei mellom å se ut – få lyst til å gå ut, -og faktisk gjøre det. Støyskjermen som avgrenser hagen har et felt av glass som åpner for utsikt ut over det kjente landbrukslandskapet og den store eika som er selve symbolet på Eikertun.

Oppholdsplassene varierer når det gjelder størrelse, sol/skygge, skjerming. Hagen inneholder elementer for gjenkjenning som kan skape grunnlag for samtaler. Dette er i form av materialbruk, vegetasjon eller bruk av fysiske objekter. Det er fint å snakke sammen mens man vanner blomster eller stabler ved.

LANDSKAPERIET har deltatt i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt og byggeoppfølging av totalentreprenør.