Munkerud skole

Posted on september 27, 2016 by -

Munkerud Skole, Landskaperiet

Gamle Munkerud skole er revet og det er bygget en ny og moderne 4 parallell 1-7 skole for 840 elever og 110 ansatte. Det store bygningsvolumet er brutt ned i 3 bygg med en takform som henspeiler på nabolagets eneboliger med saltak.

Store furutrær og blanke svaberg særpreger tomten. Disse kvalitetene er bevist utnyttet i det nye uteanlegget. Høydeforskjellen på tomten er på 13-14m og de store terrengforskjellene er utnyttet til amfi og lekeskråninger.

Anlegget er tydelig sonedelt i et storskala landskap med store ballbaner og åpent torg i sør, og et småskala landskap med naturlekeplass mellom furutrær og aktivitetsområde med lekeplassutstyr i nord. Mest mulig av eksisterende fjell er bevart, og gangveiene smyger seg frem innimellom der det er plass.

I tillegg til eksisterende trær er det plantet mange nye trær med ulik form, bladfarge, blomstring og høstfarger. Det er brukt sorter som spisslønn, kulelønn, rødlønn, søyleagnbøk, furu, søtkirsebær og småbladlind. Det er plantet nesten 3000 busker av ulike sorter, alle spesielt utvalgte for å tåle å stå i et skoleanlegg med høy slitasje, og for å bidra med en kvalitet som høstfarge, vårblomstring, duft eller bladfarge.

Kunstprosjektet har bidratt med «trær» i stål utenfor hovedinngangen og fasadekunst på gymsalen i tillegg til innendørs utsmykning.

LANDSKAPERIET har vært engasjert i detaljprosjekt og byggefase. Forprosjektet ble utført av Asplan Viak i 2013.

Jong skole i Bærum

Posted on desember 2, 2015 by -

Jong skole er et slikt prosjekt. Her har 690 elever fått en helt ny skolehverdag med rehabilitert og utvidet uteområde.

Selv i hverdagsprosjektene forsøker vi å legge til det lille ekstra som kan begeistre.

Vi tror vi greide det denne gangen også. Barna på Jong skole er i alle fall strålende fornøyde.