Portalen – Lillestrøm

Posted on september 21, 2018 by -

Prosjektet er på 10 000m² tomt med nytt Scandic hotell, kontorbygg og to boligblokker med butikker og serveringssteder på gateplan. Uteområdene består av nye sentrumsarealer med offentlige gater og torg. Dekker, kanter og trapper er av høy kvalitet og det er etablert hyggelige sitteplasser på terrasser ved kafeene og på plassene.

Kontorbygget er sertifisert til Breeam Very Good og uteområdene er prosjektert og dokumentert etter Breeamstandarden.

Det har vært et mål at torg og gater skal ha et grønt, intimt preg, og det er jobbet mye med detaljer for rotvennlig forsterkningslag, høyder og overganger for å få plass til nødvendig vekstjord i et urbant miljø med mange underliggende konstruksjoner.

Utviklingen av denne delen av sentrum har gitt Lillestrøm et nytt tyngdepunkt mellom jernbanen og elva. Torget har fått høy kvalitet, en intim skala som fungerer svært godt på hverdager, samtidig som det er plass til store arrangementer.

Torget på Portalen fikk i Skedsmo kommunes arkitektur og byutviklingspris for 2019. Prisen ble tildelt Landskaperiet, LPO arkitekter og Riss interiør for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Portalen og tilliggende offentlige rom.

Miljømål: Breeam Very Good

Schweigaardsgate 16, Teaterplassen

Posted on desember 2, 2015 by -

Teaterplassen på Grønland har i mange år vært et velfungerende byrom, med rikt innhold av cafeer og restauranter med uteservering.  På den gamle bensinstasjonstomten er det i nå blitt et nytt offentlig byrom, den siste puslespillbrikken som gjør Teaterplassen komplett.

Det nye uterommet er planlagt for å tilføre Teaterplassen det lille ekstra. Her er det blitt et rikt utvalg av uformelle og allment tilgjengelige oppholdsplasser. Det skulpturelle klatreapparatet gir etterlengtet aktivitetsmuligheter for barn og ungdom. De grønne elementene har fått stort fokus, i form av gatetrær langs Joakim Nielsens gang, bunndekkebeplanting av vintergrønne barlind og hjertetrær med fantastiske høstfarger. Trærne er med på å skape et grønt filter mot kontorbygget, og lager lune oppholdssteder.

Kontorbygget er nøye avtrappet etter solens bane for å slippe mest mulig ettermiddagssol inn til uteserveringene. På skrå gjennom bygget går en gjennomgang til Annette Thommesens plass og Akrobaten bro til Bjørvika.

Uterommet er offentlig eid, og overført til Bymiljøetaten i Oslo. Etaten har sammen med Entra/Stor Oslo Eiendom vært delaktig i planleggingen. Alle trær som står i faste dekker har fått et sammenhengende felt med rotvennlig forsterkningslag bygget av plastkassetter.

Kontorbygget er sertifisert til BREEAM Excellent.