Schous Plass, Grünerløkka

Posted on september 23, 2014 by -

Schous Plass, Grünerløkkka

Målet for oppgraderingen er å revitalisere plassen til attraktivt og foretrukket møtested i bydelen. Sammenhengen med biblioteket skal styrkes, og plassen skal tilføres nye attraksjoner som kan tiltrekke seg mennesker hele døgnet, hele året. God og spennende belysning, særegne lekeapparater, sammenhengende vakkert bygulv, og rikholdig og variert utvalg av sitteplasser vil være del av dette.

Deichmanske bibliotek har hvert år ca 200.000 besøkende. Nye Schous plass skal tilpasses biblioteket som er den sentrale attraksjonen. Utendørs aktiviteter tilknyttet biblioteket kan være uteservering, utendørs «lesesal», «kino i park», konserter og danseforestillinger i samarbeid med naboen Schous kulturbryggeri.

Det er et ønske om at Schous plass også skal inneholde en liten markedsplass knyttet til travle Thorvald Meyersgate. Markedsplassen utvikles som en fleksibel åpen plass.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med engasjerte grupper som alle har både kjærlighet til plassen og interesse av at «sentrum» på Grûnerløkka skal revitaliseres. Medvirkende har vært Bydel Grûnerløkka, Byantikvaren, Bydelsutvalget, Kulturetaten, Deichmanske bibliotek, Popsenteret og Bymiljøetaten.

I kommunedelplan for Torg og møteplasser er Schous plass definert som overordnet torg og møteplass for bydelen. Planen skal være grunnlag for søknad om bevilgning fra Byrådet. Arbeidet har omfattet registrering og analyse, medvirkningsprosess, innhenting av forhåndsuttalelser, utarbeidelse av landskapsplan med kostnadsoverslag og illustrasjoner.