Eikertun Sykehjem- Sansehage

Posted on september 27, 2016 by -

Eikertun Sykehjem- Sansehage

Eikertun sykehjem har en lang historie som omsorgssenter i Øvre Eiker kommune. I det siste byggetrinnet fra 2016 er flere nybygg kommet til, og den eksisterende sykehjemsdelen har fått ny sansehage.  Sansehagen ligger inne i gårsdrommet mellom eksisterende bygg, og har blitt selve hjertet i uteanlegget. Terrenget er løftet en etasje for å gi universell tilgjengelighet fra alle avdelingene som omkranser hagen.

Sansehagen har et sluttet stisystem som slynger seg gjennom hagen og innom ulike plasser og sanseopplevelser. Variert bruk av vegetasjon vil gi en rik opplevelse av hagen i stadig utvikling. En stor overdekket uteplass gir sittemuligheter for felles samling av beboerne og ulike arrangementer som bursdagsfeiringer med pårørende.

Et viktig element er den enkle og umiddelbare nærheten og tilgjengeligheten direkte fra stuene der beboerne oppholder seg. Det er kort vei mellom å se ut – få lyst til å gå ut, -og faktisk gjøre det. Støyskjermen som avgrenser hagen har et felt av glass som åpner for utsikt ut over det kjente landbrukslandskapet og den store eika som er selve symbolet på Eikertun.

Oppholdsplassene varierer når det gjelder størrelse, sol/skygge, skjerming. Hagen inneholder elementer for gjenkjenning som kan skape grunnlag for samtaler. Dette er i form av materialbruk, vegetasjon eller bruk av fysiske objekter. Det er fint å snakke sammen mens man vanner blomster eller stabler ved.

LANDSKAPERIET har deltatt i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt og byggeoppfølging av totalentreprenør.