Årosfjellet barnehage i Asker

Posted on mars 3, 2021 by -

Årosfjellet barnehage er bygget på en tomt som delvis bestod av skog. Vi var heldige og kunne bevare store deler av eksisterende trær og skogbunn. Dette er til stor verdi for barnehagens karakter og til berikelse i lek og læring for de ulike aldersgruppene.

I byggeprosessen dukket det opp en større steinformasjon rett ved barnehagebygget. Fjellet ble bevart og inkludert i utformingen av uteområdet, og kan i dag brukes til utforskning og utvikling av motoriske ferdigheter. Inn mot fjellet kommer gangveien og amfiet som tar opp høydeforskjellene mellom de to nivåene. Gangveien er et sentralt grep for å sørge for universell utforming, men har også blitt mye brukt til sykling og gir god plass til allsidig lek i eng, akebakker og buskfelt.

Uteområdet er delt inn i ulike lekesoner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala. Rolig og fri lek oppe ved skogen får tilskudd av flyttbare elementer med blant annet over 100 dekketallerkener som er saget ut fra en bjørkestamme fra tomten, et lite utekjøkken og småhus som inviterer til interaksjon. Denne delen fremstår som en frodig liten skog.

På nedre nivå er det mer fart og snurring med apparater. Taknedløp er koblet fra og vannet samles opp til vannlek langs en gjennomgående vannrenne med små oppsamlinger og sandlek. På en regnværsdag er dette stedet det brukes mye tid på å fylle bøtter og spader med sand og vann.

Link til kart

Sangereidåsen barnehage, Lillesand

Posted on september 10, 2020 by -

Barnehagen ligger i en solrik ås i Lillesand med utsikt over Blindleia. Uteområdet er prosjektert etter det pedagogiske programmet 7C’s. 7C`s er basert på et forskingsprosjekt fra Canada, hvor målet er å veilede til design av uteområder som støtter barns utvikling ved å integrere unike kvaliteter i lekeområdene. 

Uteområdet er dermed delt inn i ulike soner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala, med både flyttbare elementer, vannlek og opplevelse som endres med årstidene. Ved bruk av lave gjerder er det laget små «huler», som i tillegg til kanter, brygger og små vegger deler sandbassenget inn i mange ulike intime rom. En stor variasjon av trær og busker er en viktig del av dette og er i tillegg med på å gi sonene en klarere karakter og sanseopplevelse. 

Et annet sentrale grep har vært å sørge for en gangvei som når hele uteområdet hvor hovedinnganger og lekesoner er knyttet sammen med sansestier og belegningsfelt. Dette er viktig for å motivere barna til forflytning mellom sonene.

Bruk av løse og flyttbare elementer er ikke helt vanlig i barnehager i dag, men på Sangereid skal dette være del av barnas utemiljø. Stokker, stubber og stein er plassert rundt i uteområdet, og det er laget over 100 «tallerkner» av stammen til et bjørketre. Alt dette er elementer som gir barna påvirkningskraft over sitt eget lekeområde. Holdbarheten er begrenset, men enkelt å supplere.

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, en liten regnvannsbekk og synlig fjell i dagen, er i størst mulig grad bevart og har blitt en viktig del av barnehagens uttrykk. Regnvannsbekken er et sentralt midtpunkt der det kan lekes fritt med fuktig byggesand, vann på regnfulle dager, og løse stubber og stein som kan flyttes på og bygges med.

Terrengforskjeller, fjelltomta, gresskledde bakker og bevarte steiner og stubber, gir ulike muligheter for å utfordre egne ferdigheter, utforske spennende kriker og kroker og øve på bevegelsesmotorikk. Gapahuken i enden av tomta har blitt et nært turmål med mulighet for bål og spising for alle aldersgruppene. 

Ytre Enebakk Skole

Posted on november 8, 2019 by -

På en fantastisk tomt innerst i Mjærvann ligger nye Ytre Enebakk barneskole. Tomten har vann på 3 sider med Mjærvann i øst, Tomterbekken i nord og våtmarksområder med et rikt fugleliv på nord og sørsiden.

Utsikten og kontakten med vannet og de artsrike våtmarksområdene har vært en viktig premissgiver for utforming av anlegget. Skolen er bygget i massivtre og delt inn i 2 fløyer hvor de aller fleste klasse og lærerrom har utsikt mot vannet. Midtfløyen, med hovedinngang, har glassfasader på begge sider og Mjærvann er synlig selv fra baksiden av bygget. Tomten har store høydeforskjeller og bygget er lagt inn i terrenget. Ute er høydeforskjellene utnyttet til aktivitetsområder med blant annet en lang og fryktinngytende terrengsklie og et trappeamfi til bruk som utendørs klasserom.

De ulike klassetrinnene har separate innganger og uteområdene er sonedelt etter alder og aktivitetsnivå. Store bølgende trebrygger binder lekeområdene sammen og oppfordrer til bevegelse mellom sonene. Øyer med trær og sittekanter skaper rom mellom den rolige sonen langs fasaden og aktivitetene på utsiden. Ved uteområde for 5-7 trinn er det nedsenket ballbane med amfitrinn og aktivitetsområder med plasstøpt gummidekke. En stor plassbygget benk med ulike nivåer skaper et vertikalt element i det flate rommet, og lager et samlingsted for de eldre elevene.

På det øverste nivået ligger også et uteområde skreddersydd for forsterket avdeling ved skolen. Her er huske og trampoline for rullestol, karusell og bred sklie med plass til en voksen og et barn samtidig. Et overdekket lysthus 50 meter lenger ned i bakken er «turmålet» for forsterket avdeling. Her kan de spise lunsj ute i friluft med utsikt til Mjærvann. Kort vei fra basen, men allikevel i en egen verden.
Nedre nivå i skolegården henvender seg ut mot vann og våtmarksområde. Her er materialbruken røffere med sittekanter av granitt, plassbygde trebrygger, sandkasse med utekjøkken og store kampestein og trestammer. En lang vannrenne samler overvann fra de faste dekkene. Vannrennen utvider seg til kulper flere steder hvor det står vann etter regnskyll. I bakken ned mot Mjærvann blir rennen smalere og vannet får kraft til å drive små turbiner som elevene lager i naturfag.

Medvirkingsprosess:
Skoleprosjektet var resultat av en plan og designkonkurranse som Landskaperiet vant i samarbeid med Planforum Arkitekter og Betonmast. Etter konkuranseforslaget fulgte en samspillsfase hvor engasjerte nøkkelpersoner fra kommunen, skolen og nærmiljøet deltok i en stor medvirkningsprosess. Løsninger ble foreslått og diskutert gjennom mange konstruktive møter. Det ferdige prosjektet er derfor et resultat av en svært vellykket prosess, hvor det hele tiden var tydelig at både skolen og kommunen var opptatt av å utvikle et skoleanlegg med gode pedagogiske, miljøskapende og aktiviserende elementer i uteområdet.

Adresse: Tomterveien 11, 1914 Ytre Enebakk – Se google maps her

Bydelspark i Thereses gate

Posted on november 8, 2019 by -

I Thereses gate på Bislett har det i mange år ligget en parkeringsplass midt inne i en travel bygate. Her er det nå blitt plass til innfill prosjektet Thereses gate 30, med 36 leiligheter, næringslokaler og kjelleretasje med stor dagligvareforretning.
Skjermet fra gaten mot Bolteløkka skole ble 3 nedslitte bakgårder slått sammen til en ny bydelspark som er åpen og tilgjengelig for alle som bor i nærmiljøet.
Den urbane bydelsparken fyller mange funksjoner. Her er det lekeland, «se og bli sett» amfi og rolige oppholdssoner i det mest solfylte hjørnet. Store sammenhengende felter med trær av ulike typer, busker og blomstrende stauder skaper en grønn frodig ramme mot bebyggelsen som omkranser parken. Det er etablert regnbed som hjelper til med å håndtere overvannet. Parken ligger hovedsakelig over kjellerdekke, men med bruk av lave sittekanter og sømløse overganger har målet vært at dette ikke skal være synlig for de mange som har fått et nytt møtested i byen.

Myntgata 2 ved Akershus festning

Posted on november 8, 2019 by -

Myntgata 2 er et av de større gårdsrommene på Akershus festning. I 1860 ble de gamle festningsverkene på tomten revet og det ble bygget nye bygg for militært formål rundt et stort gårdsrom. I dag er de fleste byggene rundt gårdsrommet fredet og del av det historiske miljøet rundt festningen.

Myntgata 2 ble i 2017 solgt fra Forsvaret til Oslo kommune. Plan for fremtidig bruk er videregående skole, men i påvente av permanent bruk ble det bevilget midler til etablering av en midlertidig leke- og aktivitetsplass. Målgruppen for prosjektet er alle aldersgrupper, men med ekstra fokus på barn og unge. Det var et ønske at dette skulle bli en flerbruksplass som ville være en attraktiv destinasjon for barnefamilier, samtidig som den kunne brukes av beboere og arbeidstakere i området. Første fase i oppdraget var utarbeidelse av 3 ulike forslag til konsept som underlag for diskusjon til en medvirkningsprosess. Konseptet som tilslutt ble valgt innebar bevaring av det vakre parkarealet, etablering av apparater for trening og etablering av et 40 meter langt huskestativ med et variert utvalg av huskemuligheter for store og små. Parken åpnet 17. mai 2019 og har blitt en attraksjon i bydelen.

Nybyen barnehage

Posted on oktober 14, 2019 by -

Økernområdet i Oslo er under transformasjon, og på tomten til det som tidligere var et bananmodneri er det i dag bygget en ny barnehage. Uteområdet er variert og delt inn i soner og uterom tilpasset ulike aktiviteter. De store høydeforskjellene på tomten er utnyttet for klatreaktivitet og aking. Øverst mot friområdet er den bratte skråningen sådd til som blomstereng og lager et lite stykke naturmark i barnehagen. 

Prosjektet er del av boligprosjektet Nybyen Økern.

Gartnerkvartalet Løren

Posted on oktober 14, 2019 by -

Boligområdet Gartnerkvartalet er en stor brikke i puslespillet til den nye bydelen på Løren. Med over 500 leiligheter blir den store tomten hjemmet til mange og uteområdet blir en viktig del av mulighetene for å skape et godt nabolag. 

Uteområdene er delt inn i flere soner. Intime gårdsrom med sterke formelementer og ulik grafikk skal tilby gode steder for opphold, nærlekeplass, identitet og attraktiv utsikt fra leilighetene. Den store parken har gode solforhold og rommer rause grønne flater, god samlingsplass, parsellhager for urbant hagebruk, ballbane og lekeplass. Den offentlige gangveien gjennom tomten er selve nerven i boligområdet. Gangveien definerer «sentrum» i kvartalet og langs denne ligger torget, fontene, ballbane og treningsapparater. Hele området er åpnet og tilgjengelig for allmennheten. 

Klimatilpasset overvannshåndtering

Overvann fra flere takflater og hele uteområdet håndteres åpent og lokalt gjennom en serie med regnbed og infiltrasjonssoner. Det største regnbedet ligger som et terrassert landskap i skrånende terreng og håndterer alt regnvannet fra en takflate på 800m2 helt uten bruk av sluk og rør. 

Tristilbakken barnehage

Posted on september 28, 2018 by -

Uteområdet skal være et sted hvor barn og ansatte trives og hvor det er enkelt og fristende å gå ut. I utformingen er det lagt vekt på at anlegget skal fremstå som helhetlig og lekent med god funksjonalitet og høy kvalitet. Uteområdet er delt inn i ulike uterom og soner, noe som gir muligheter for variert aktivitet.  Det er også lagt inn elementer som skal oppfordre til bevegelse mellom de ulike uterommene. Barnehagens uteområde vil være åpent for allmennheten utenom åpningstid og vil bli et verdifullt tilbud for nærmiljøet.  

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, synlig fjell i dagen og eksisterende trær er i størst mulig grad bevart og videreutviklet for å bli en viktig del av barnehagens uttrykk. I tillegg til eksisterende vegetasjon er det plantet nye trær og busker som gir både visuelle kvaliteter med årstidsvariasjoner, ulike farger og bladformer og lekeverdi med frukt og bær. 

Munkerud skole

Posted on september 27, 2016 by -

Munkerud Skole, Landskaperiet

Gamle Munkerud skole er revet og det er bygget en ny og moderne 4 parallell 1-7 skole for 840 elever og 110 ansatte. Det store bygningsvolumet er brutt ned i 3 bygg med en takform som henspeiler på nabolagets eneboliger med saltak.

Store furutrær og blanke svaberg særpreger tomten. Disse kvalitetene er bevist utnyttet i det nye uteanlegget. Høydeforskjellen på tomten er på 13-14m og de store terrengforskjellene er utnyttet til amfi og lekeskråninger.

Anlegget er tydelig sonedelt i et storskala landskap med store ballbaner og åpent torg i sør, og et småskala landskap med naturlekeplass mellom furutrær og aktivitetsområde med lekeplassutstyr i nord. Mest mulig av eksisterende fjell er bevart, og gangveiene smyger seg frem innimellom der det er plass.

I tillegg til eksisterende trær er det plantet mange nye trær med ulik form, bladfarge, blomstring og høstfarger. Det er brukt sorter som spisslønn, kulelønn, rødlønn, søyleagnbøk, furu, søtkirsebær og småbladlind. Det er plantet nesten 3000 busker av ulike sorter, alle spesielt utvalgte for å tåle å stå i et skoleanlegg med høy slitasje, og for å bidra med en kvalitet som høstfarge, vårblomstring, duft eller bladfarge.

Kunstprosjektet har bidratt med «trær» i stål utenfor hovedinngangen og fasadekunst på gymsalen i tillegg til innendørs utsmykning.

LANDSKAPERIET har vært engasjert i detaljprosjekt og byggefase. Forprosjektet ble utført av Asplan Viak i 2013.