Eikertun Helsehus

Posted on september 27, 2016 by -

Eikertun helsehus, Landskaperiet

Eikertun Helsehus inneholder både legevakt og nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende sykehjem. Prosjektet samler viktige nærmiljøfunksjoner på et sted, og LANDSKAPERIET har jobbet med adkomst og logistikk, uteareal for beboere og besøkende, midlertidig beboerhage over parkeringsdekke og en splitter ny sansehage for demente ved eksisterende sykehjem.

Det nye helsehuset er plassert med gode solforhold mot sydvest. Legevakten er lokalisert nærmest veien og har egen inngang. Langs fasaden mot syd er det etablert små uteplasser for beboerne, med direkte utgang fra alle stuer til uteplass. Her er det også utsikt til det nye lekeområdet og aktiviteten her.  Dette er et hyggelig innslag for beboere og besøkende som skaper liv i området.

Flere opphøyde bed gjør det lettere å oppleve vegetasjon og årstidsvariasjon innenfra. Det er valgt frodig og robust vegetasjon med variasjon i form og farge for varierte opplevelser nær sitteplasser og stier.

I nybyggets tredje etasje er det bygget en romslig sydvendt takterrasse med utsikt over jordbrukslandskapet. Terrassen er lett tilgjengelig slik at senger kan trilles rett ut fra øverste etasje. Det er etablert opphøyde plantekasser med spiler i tre for variert vegetasjon, en bod for lagring av hagemøbler, og pergola med og uten tak for å skape skygge og le.

I forlengelsen av beboerhagen vil det, på taket av parkeringskjelleren, være et tilgjengelig uteareal før en eventuell fase 2-utbygging. Arealet er gitt en enkel opparbeidelse med gress, granittkanter og stier og dekker av asfalt grus eller plasstøpt betong. Lokalt hevede områder gir jordvolum til planting av trær og busker som igjen gir mulighet til inndeling i mindre oppholdssoner og mer intimitet.

LANDSKAPERIET har deltatt i alle faser av prosjektet, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt og byggeoppfølging av totalentreprenør.