Ulvenparken borettslag

Posted on september 28, 2018 by -

Første byggetrinn Ulvenparken borettslag har 350 leiligheter og ligger på en av de flotteste tomtene på Ulven med et stort gårdsrom og barnehage. Gårdsrommet vender ut mot den nye parken, som også tegnes av LANDSKAPERIET. Gårdsrommet får mange flotte kvaliteter med store grøntområder, barnehage og felles uteplasser. 

Unikt for prosjektet er en helhetlig strategi for håndtering av overvann. Regnvann fra tak ledes via utvendige taknedløp til en sammenhengende grønn kanal i gårdsrommet. Kanalen beplantes med frodig vegetasjon og fra kanalen ledes vannet videre ut i parken. Hele parken designes til å fordrøye og forsinke vannet gjennnom smarte tiltak som ikke påvirker brukbarheten som uteareal for Ulvens befolkning. Utbygging av flere felt med samme tomteeier muliggjør denne helhetlige overvannstrategien.