Nordal Rolfsens plass

Posted on september 10, 2020 by -

Skolen og parken ligger i direkte forlengelse av Uranienborg kirke og både skolebygningene og Nordahl Rolfsens plass er registrert på gul liste hos byantikvaren. Skolegården er klassisk rektangulær og åpen, og er tett forbundet med gatestrukturer og plasser rundt.  Skolegården er oppgradert med nye dekker, vegetasjon og utstyr.

Inngangene til skolen er gjort universelt tilgjengelige og er tydelig markert med naturstein. Store deler av storgatesteinen er gjenbruk av stein som ble funnet gjemt under den gamle asfalten i skolegården. Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng med en utsmykket inngang fra skolegården. Parken og Nordal Rolfsens plass er gjenoppbygget og forbedret med flere lekemuligheter, sitteplasser og frodig vegetasjon.

Bredere trapp fra skolegården og en ny slyngende lekesti fra Harelabbveien til plassen gir både elever og lokalbefolkning bedre tilgang til den flotte parken. For å bevare de store flotte trærne som omkranser Nordahl Rolfsens plass har det blitt satt store krav til planlegging og utførelse av flerbrukshallen for å beskytte trær og tilhørende rotsoner tilstrekkelig i byggeperioden. 

Kunstnere: Bjørn Barre (skulpturen «Vesen») og Martin Sæther (relieffer «Mønsterbo»)

Ytre Enebakk Skole

Posted on november 8, 2019 by -

På en fantastisk tomt innerst i Mjærvann ligger nye Ytre Enebakk barneskole. Tomten har vann på 3 sider med Mjærvann i øst, Tomterbekken i nord og våtmarksområder med et rikt fugleliv på nord og sørsiden.

Utsikten og kontakten med vannet og de artsrike våtmarksområdene har vært en viktig premissgiver for utforming av anlegget. Skolen er bygget i massivtre og delt inn i 2 fløyer hvor de aller fleste klasse og lærerrom har utsikt mot vannet. Midtfløyen, med hovedinngang, har glassfasader på begge sider og Mjærvann er synlig selv fra baksiden av bygget. Tomten har store høydeforskjeller og bygget er lagt inn i terrenget. Ute er høydeforskjellene utnyttet til aktivitetsområder med blant annet en lang og fryktinngytende terrengsklie og et trappeamfi til bruk som utendørs klasserom.

De ulike klassetrinnene har separate innganger og uteområdene er sonedelt etter alder og aktivitetsnivå. Store bølgende trebrygger binder lekeområdene sammen og oppfordrer til bevegelse mellom sonene. Øyer med trær og sittekanter skaper rom mellom den rolige sonen langs fasaden og aktivitetene på utsiden. Ved uteområde for 5-7 trinn er det nedsenket ballbane med amfitrinn og aktivitetsområder med plasstøpt gummidekke. En stor plassbygget benk med ulike nivåer skaper et vertikalt element i det flate rommet, og lager et samlingsted for de eldre elevene.

På det øverste nivået ligger også et uteområde skreddersydd for forsterket avdeling ved skolen. Her er huske og trampoline for rullestol, karusell og bred sklie med plass til en voksen og et barn samtidig. Et overdekket lysthus 50 meter lenger ned i bakken er «turmålet» for forsterket avdeling. Her kan de spise lunsj ute i friluft med utsikt til Mjærvann. Kort vei fra basen, men allikevel i en egen verden.
Nedre nivå i skolegården henvender seg ut mot vann og våtmarksområde. Her er materialbruken røffere med sittekanter av granitt, plassbygde trebrygger, sandkasse med utekjøkken og store kampestein og trestammer. En lang vannrenne samler overvann fra de faste dekkene. Vannrennen utvider seg til kulper flere steder hvor det står vann etter regnskyll. I bakken ned mot Mjærvann blir rennen smalere og vannet får kraft til å drive små turbiner som elevene lager i naturfag.

Medvirkingsprosess:
Skoleprosjektet var resultat av en plan og designkonkurranse som Landskaperiet vant i samarbeid med Planforum Arkitekter og Betonmast. Etter konkuranseforslaget fulgte en samspillsfase hvor engasjerte nøkkelpersoner fra kommunen, skolen og nærmiljøet deltok i en stor medvirkningsprosess. Løsninger ble foreslått og diskutert gjennom mange konstruktive møter. Det ferdige prosjektet er derfor et resultat av en svært vellykket prosess, hvor det hele tiden var tydelig at både skolen og kommunen var opptatt av å utvikle et skoleanlegg med gode pedagogiske, miljøskapende og aktiviserende elementer i uteområdet.

Adresse: Tomterveien 11, 1914 Ytre Enebakk – Se google maps her