Nordal Rolfsens plass

Posted on september 10, 2020 by -

Skolen og parken ligger i direkte forlengelse av Uranienborg kirke og både skolebygningene og Nordahl Rolfsens plass er registrert på gul liste hos byantikvaren. Skolegården er klassisk rektangulær og åpen, og er tett forbundet med gatestrukturer og plasser rundt.  Skolegården er oppgradert med nye dekker, vegetasjon og utstyr.

Inngangene til skolen er gjort universelt tilgjengelige og er tydelig markert med naturstein. Store deler av storgatesteinen er gjenbruk av stein som ble funnet gjemt under den gamle asfalten i skolegården. Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng med en utsmykket inngang fra skolegården. Parken og Nordal Rolfsens plass er gjenoppbygget og forbedret med flere lekemuligheter, sitteplasser og frodig vegetasjon.

Bredere trapp fra skolegården og en ny slyngende lekesti fra Harelabbveien til plassen gir både elever og lokalbefolkning bedre tilgang til den flotte parken. For å bevare de store flotte trærne som omkranser Nordahl Rolfsens plass har det blitt satt store krav til planlegging og utførelse av flerbrukshallen for å beskytte trær og tilhørende rotsoner tilstrekkelig i byggeperioden. 

Kunstnere: Bjørn Barre (skulpturen «Vesen») og Martin Sæther (relieffer «Mønsterbo»)

Myntgata 2 ved Akershus festning

Posted on november 8, 2019 by -

Myntgata 2 er et av de større gårdsrommene på Akershus festning. I 1860 ble de gamle festningsverkene på tomten revet og det ble bygget nye bygg for militært formål rundt et stort gårdsrom. I dag er de fleste byggene rundt gårdsrommet fredet og del av det historiske miljøet rundt festningen.

Myntgata 2 ble i 2017 solgt fra Forsvaret til Oslo kommune. Plan for fremtidig bruk er videregående skole, men i påvente av permanent bruk ble det bevilget midler til etablering av en midlertidig leke- og aktivitetsplass. Målgruppen for prosjektet er alle aldersgrupper, men med ekstra fokus på barn og unge. Det var et ønske at dette skulle bli en flerbruksplass som ville være en attraktiv destinasjon for barnefamilier, samtidig som den kunne brukes av beboere og arbeidstakere i området. Første fase i oppdraget var utarbeidelse av 3 ulike forslag til konsept som underlag for diskusjon til en medvirkningsprosess. Konseptet som tilslutt ble valgt innebar bevaring av det vakre parkarealet, etablering av apparater for trening og etablering av et 40 meter langt huskestativ med et variert utvalg av huskemuligheter for store og små. Parken åpnet 17. mai 2019 og har blitt en attraksjon i bydelen.

Rådhusparken i Årnes – trekanten

Posted on september 22, 2014 by -

Rådhusparken i Årnes

Den nye rådhusparken på Årnes «Trekanten», ble åpnet med stor folkefest i 29. mai 2014. Da var parkene allerede tatt i bruk til festplass på 17. mai og en snau uke senere som etappestart for Tour of Norway. Forvandlingen fra en øde parkeringsplass til en attraktiv samlingsplass er et faktum, og den nye «Trekanten» har gitt Årnes en ny definisjon på byenes sentrum og identitet. Trekanten Park byr på muligheter for både lek og opphold. Parkens utforming med bølgende opphøyede gressarealer og langstrakte bølgende trebenker, gir assosiasjoner kommunens flotte kulturlandskap. Vannarrangementet er inspirert av elvene som renner gjennom bygda. Vannspeil, hoppesteiner og vannsprut er en attraksjon for både store og små. Elva Drogga ligger i rør under den nordre delen av plassen. Det var dessverre ikke mulig å få elva frem i dagene igjen, men elveløpet kan følges gjennom blå lyspunkter i bakken. Skule Vaksviks skulptur «Hest med føll» har fått ny plass og kommer vel til sin rett i gresset foran biblioteket.

Det sentrale plassrommet mellom Rådhuset, biblioteket og Skolegata er formet for flerfunksjonelt bruk; for folkefest, konserter, torghandel eller bare for å sitte og slappe av i sola med matpakka. I den nordre delen er det et amfi og plass for tilrigging av scene og kinolerret. Terrenget er arrondert slik at deler av plassen kan islegges for skøytebane. På parkeringsplassen sør for hovedinngangen er det lagt til rette for ballspill etter kontortid.

Et mye brukt byrom krever et solid fast dekke og gjennomtenkt plassering og utforming av grøntarealer for å unngå for stor slitasje. I materialbruk og belegg er det lagt til grunn at parken ha en sammenheng med de øvrig i gatene i Årnes, hvor fortauer og de mest sentrale plassene er belagt med gatestein i kombinasjon med røde granittheller.

Artikler om prosjektet: