Årosfjellet barnehage i Asker

Posted on mars 3, 2021 by -

Årosfjellet barnehage er bygget på en tomt som delvis bestod av skog. Vi var heldige og kunne bevare store deler av eksisterende trær og skogbunn. Dette er til stor verdi for barnehagens karakter og til berikelse i lek og læring for de ulike aldersgruppene.

I byggeprosessen dukket det opp en større steinformasjon rett ved barnehagebygget. Fjellet ble bevart og inkludert i utformingen av uteområdet, og kan i dag brukes til utforskning og utvikling av motoriske ferdigheter. Inn mot fjellet kommer gangveien og amfiet som tar opp høydeforskjellene mellom de to nivåene. Gangveien er et sentralt grep for å sørge for universell utforming, men har også blitt mye brukt til sykling og gir god plass til allsidig lek i eng, akebakker og buskfelt.

Uteområdet er delt inn i ulike lekesoner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala. Rolig og fri lek oppe ved skogen får tilskudd av flyttbare elementer med blant annet over 100 dekketallerkener som er saget ut fra en bjørkestamme fra tomten, et lite utekjøkken og småhus som inviterer til interaksjon. Denne delen fremstår som en frodig liten skog.

På nedre nivå er det mer fart og snurring med apparater. Taknedløp er koblet fra og vannet samles opp til vannlek langs en gjennomgående vannrenne med små oppsamlinger og sandlek. På en regnværsdag er dette stedet det brukes mye tid på å fylle bøtter og spader med sand og vann.

Link til kart

Sangereidåsen barnehage, Lillesand

Posted on september 10, 2020 by -

Barnehagen ligger i en solrik ås i Lillesand med utsikt over Blindleia. Uteområdet er prosjektert etter det pedagogiske programmet 7C’s. 7C`s er basert på et forskingsprosjekt fra Canada, hvor målet er å veilede til design av uteområder som støtter barns utvikling ved å integrere unike kvaliteter i lekeområdene. 

Uteområdet er dermed delt inn i ulike soner, med fokus på at de minste og større barna finner rom for både rolig og mer aktiv lek i sin ønskede skala, med både flyttbare elementer, vannlek og opplevelse som endres med årstidene. Ved bruk av lave gjerder er det laget små «huler», som i tillegg til kanter, brygger og små vegger deler sandbassenget inn i mange ulike intime rom. En stor variasjon av trær og busker er en viktig del av dette og er i tillegg med på å gi sonene en klarere karakter og sanseopplevelse. 

Et annet sentrale grep har vært å sørge for en gangvei som når hele uteområdet hvor hovedinnganger og lekesoner er knyttet sammen med sansestier og belegningsfelt. Dette er viktig for å motivere barna til forflytning mellom sonene.

Bruk av løse og flyttbare elementer er ikke helt vanlig i barnehager i dag, men på Sangereid skal dette være del av barnas utemiljø. Stokker, stubber og stein er plassert rundt i uteområdet, og det er laget over 100 «tallerkner» av stammen til et bjørketre. Alt dette er elementer som gir barna påvirkningskraft over sitt eget lekeområde. Holdbarheten er begrenset, men enkelt å supplere.

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, en liten regnvannsbekk og synlig fjell i dagen, er i størst mulig grad bevart og har blitt en viktig del av barnehagens uttrykk. Regnvannsbekken er et sentralt midtpunkt der det kan lekes fritt med fuktig byggesand, vann på regnfulle dager, og løse stubber og stein som kan flyttes på og bygges med.

Terrengforskjeller, fjelltomta, gresskledde bakker og bevarte steiner og stubber, gir ulike muligheter for å utfordre egne ferdigheter, utforske spennende kriker og kroker og øve på bevegelsesmotorikk. Gapahuken i enden av tomta har blitt et nært turmål med mulighet for bål og spising for alle aldersgruppene. 

Nybyen barnehage

Posted on oktober 14, 2019 by -

Økernområdet i Oslo er under transformasjon, og på tomten til det som tidligere var et bananmodneri er det i dag bygget en ny barnehage. Uteområdet er variert og delt inn i soner og uterom tilpasset ulike aktiviteter. De store høydeforskjellene på tomten er utnyttet for klatreaktivitet og aking. Øverst mot friområdet er den bratte skråningen sådd til som blomstereng og lager et lite stykke naturmark i barnehagen. 

Prosjektet er del av boligprosjektet Nybyen Økern.

Tristilbakken barnehage

Posted on september 28, 2018 by -

Uteområdet skal være et sted hvor barn og ansatte trives og hvor det er enkelt og fristende å gå ut. I utformingen er det lagt vekt på at anlegget skal fremstå som helhetlig og lekent med god funksjonalitet og høy kvalitet. Uteområdet er delt inn i ulike uterom og soner, noe som gir muligheter for variert aktivitet.  Det er også lagt inn elementer som skal oppfordre til bevegelse mellom de ulike uterommene. Barnehagens uteområde vil være åpent for allmennheten utenom åpningstid og vil bli et verdifullt tilbud for nærmiljøet.  

Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, synlig fjell i dagen og eksisterende trær er i størst mulig grad bevart og videreutviklet for å bli en viktig del av barnehagens uttrykk. I tillegg til eksisterende vegetasjon er det plantet nye trær og busker som gir både visuelle kvaliteter med årstidsvariasjoner, ulike farger og bladformer og lekeverdi med frukt og bær. 

Bråtejordet barnehage på Strømmen

Posted on september 27, 2016 by -

Bråtejordet barnehage, Landskaperiet

Bråtejordet barnehage er en 6 avdelings kommunal barnehage. Sammen med Bråtejordet Ungdomsskole er barnehagen er knutepunkt i nærmiljøetpå Strømmen. Tomten ligger høyt og har gode solforhold og vidt utsyn mot Lillestrøm og Skedsmo. Rett ved barnehagen ligger Bråte gård med gårdshus og stort grøntområde rundt.

Barnehagebygget er utformet som en åpen L og ligger som støyskjerm mellom veien i øst og uteområdene på vestsiden. Trafikkarealene er rasjonelt løst med innkjøring i nord, og enveiskjørt droppoff sone for levering og henting av barn.

For å legge til rette for variert lek er uteområdene er delt inn i ulike soner. Det er store soner for aktiv lek, og flere soner for rolig lek og opphold. En sykkel- og skiløype slynger seg helt ut mot tomtens ytterkanter og lager en skikkelig runde.

Tomten ligger i skrånende terreng.  Terrengfallet er bevisst bearbeidet som akebakke og platåer. Høydeforskjellene gjør uteområdet spennende og bidrar til at dannes flere mindre steder innenfor det store uteområdet. Barnehagen ønsket at hovedmaterialet skulle være gress.

Materialbruken for øvrig er enkel og robust. Asfaltområdene langs fasaden er aktivisert med merking av termoplast og koller av gummi.

Før bygging var tomten et jorde uten eksisterende vegetasjon. Nå er det plantet nye trær av rogn, lind, lønn, eple og pære som med tiden vil gi kjærkommen skygge på varme dager, årstidsvariasjon og romfølelse i det åpne landskapet.

LANDSKAPERIET har vært engasjert gjennom alle faser av prosjektet.

Espira kunnskapsbarnehage Gartnerløkka

Posted on september 27, 2016 by -

Espira-kunnskapsbarnehage-Gartnerløkka, Landskaperiet

Espira kunnskapsbarnehage Gartnerløkka er en 6 avdelings barnehage på Løren i Oslo. Barnehagen er bygget i de to nederste etasjene i en av blokkene i boligprosjektet Gartnerløkka.

Tomten er i utgangspunktet et flatt rektangel og det er jobbet med å skape brudd og ulike stemninger på tvers. Flatene deles i felter med gummidekke i glade farger, gress, asfalt, gressarmering og sand. Lekeutstyret er i stor grad av heltre med nøytrale farger på konstruksjonene. Kantene er bygget av naturlike materialer som tre og kampesteiner som lager en fin kontrast til den fargerike fasaden.

LANDSKAPERIET har vært engasjert gjennom alle faser av prosjektet.