VA-anlegg og trafo ved Kulturkirken

Posted on juni 8, 2016 by -

I forbindelse med bygging av kulturkirken og Spikkestad torg er det nødvendig å legge ned ny kommunal infrastruktur med ledninger for vann- og avløp, samt etablere en ny trafo for strømforsyning. Byggesøknaden gjelder søknad om legging av vann- og avløpsledninger og oppføring av trafo.