Spikkestad Torg (søknad om dispensasjon)

Posted on mars 18, 2016 by -

Det er tidligere sendt ut nabovarsel i forbindelse med søknad om rammetillatelse for opparbeidelse av Spikkestad torg.

Denne søknaden og varselet omfatter søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen § 9.1 og § 10.3. i Områdereguleringen for Spikkestad sentrum, vedtatt 18/6-2016.