Spikkestad; Midlertidig pendlerparkering Teglverksveien 2 (Byggesøknad)

Posted on desember 2, 2015 by -

Tiltaket gjelder etablering av 36 parkeringsplasser som skal dekke behovet for parkering for pendlere når grusplassen i det oppfylte området ved Spikkestad stasjon opparbeides til torg, i henhold til Områdeplanen og gitt rammetillatelse, Saksref. 15/5422. Arealet er i dag et asfaltert område ved den gamle skolen og benyttes sporadisk til parkering ved arrangementer på kveldstid. Byggesøknaden omfatter skilting og oppmerking av parkeringsplasser av et område på ca 800 m2.